Název Goodness Staženo

Jaderná fyzika

Elektromagnetický náboj, pole, indukce, radiovlny. Korpuskulární vlastnosti vlnění, fotony, vlnové vlastnosti částic. Speciální teorie relativity - pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

86x

Měření délek

Učební text objasňuje různé metody měření délek. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Technické - ostatní


70x

Měření hustoty válce

Jedná se o protokol z laboratorního měření, který je formátován přesně podle požadavků. Najdete zde všechny nezbytné informace jako jsou podmínky v la... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

54x

Měření momentu setrvačnosti z pohybové rovnice

Jedná so o protokol z laboratorního měření, kde bylo úkolem změřit moment setrvačnosti setrvačníku. Naleznete zde všechny nezbytné formální prvky i vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

116x

Měření tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla

Jedná se o protokol z laboratorního měření z fyziky. Naleznete zde všechny nezbytné formálnosti, které musí protokol obsahovat a také výpočet nejistot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

104x

Molekulová nanotechnologie

Tato práce je vhodná jako příprava na ústní zkoušku z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Naleznete zde informace o nanotechnologiích v měřítku m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Chemie, Přírodní - ostatní

46x

Nanočástice z oblasti polovodičové techniky

Tato práce je vhodná jako příprava k ústní zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Práce obsahuje významné typy nanostruktur, které se využ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Přírodní - ostatní

43x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty III. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce je třetí částí skript z obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Zaměřuje se na interakci hmoty a záření, a to z hled... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Chemie

10x

Struktura a vlastnosti nanomateriálů

Tato práce je vhodná jako studijní materiál do předmětu úvod do studia nanotechnologií. Práce obsahuje například samovolný růst a pěstování nanostrukt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Přírodní - ostatní

43x