Andragogika (9) Filozofie (3) Gastronomie (2) Historie (5) Humanitní - ostatní (5) Knihovnictví a informační vědy (1) Komunikace (3) Literatura (7) Nauky o českém jazyce (1) Pedagogika (13) Pedagogika - speciální (3) Politologie (6) Právo (22) Psychologie (24) Sociální práce (11) Sociologie (14)
Název Goodness Staženo

Platón a Aristoteles

Práce pojednává o Platónovi a jeho žákovi Aristotelovi. Popisuje jejich filozofie i díla. ... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní - ostatní

0x

Základní pojmy práva

Práce obsahuje vymezení pojmu právo, základní pojmy související s pojmem právo, dále rozdělení práva na soukromé a veřejné a jejich odvětví, co jsou p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

0x

Křížové výpravy, rytířské řády

Práce se zaměřuje na křížové výpravy a rytířské řády. Popisuje průběh a význam křížových výprav a rytířské řády. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

0x

30 five-minute activities

Práce obsahuje příručku na 30 pětiminutových aktivit na hodinu anglického jazyka.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce, Pedagogika

0x

Efektivní prezentace

Práce se zaměřuje na zásady účinné prezentace vlastní práce. Popisuje co dělat, aby byla prezentace co nejefektivnější a pro posluchače zajímavá a pří... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

0x

KLinická propdeutika

Práce popisuje studijní materiály pro studium klinické propedeutika na ústav porodní asistence. Práce popisuje jednotlivé oddíly potřebné k výuce a ke... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Biologie, Andragogika

0x

klinická prpedeutika - anamnza

Práce popisuje studijní materiály pro studium klinické propedeutika na ústav porodní asistence. Práce popisuje jednotlivé oddíly potřebné k výuce a ke... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika, Biologie, Medicína

0x

Politologie

Práce popisuje téma politologie. Rozebírá politiku, politologii a další metodologii jako jsou liberalismus, nacionalismus, environmentalismus a další.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

0x

Mezinárodní právo

Práce obsahuje základy mezinárodního práva. Rozebírá pojem právo, subjekty mezinárodního práva, cizinecké režimy, humanitární právo nebo mezinárodní p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

0x

Sociologie

Práce rozebírá zásady sociologie médií. Popisuje funkce komunikace, masovou kulturu, základní členění médií, problematiku fám nebo teorii spirály mlče... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]