Název Goodness Staženo

Marcel Mauss: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech - recenze knihy

Práce obsahuje zajímavou recenzi na knihu významného francouzského sociologa a etnologa Marcela Muasse. Uvádí stručný výtah z jednotlivých kapitol.detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Historie

606x

Konštantín Palkovič: Záhorácke nárečí - výtah z knihy slovensky

Tato práce obsahuje informace o původu a vzniku Záhoráckého nářečí. Věnuje se hláskoslovné a tvaroslovné charakteristice, i slovní zásobě. Zmíněny jso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

268x

Romové v ČR včera a dnes - Ctibor Nečas

Kniha obsahuje historii dávnou i nedávnou o romském etniku, jejich vyhlazování v koncentračních táborech, vypuzování z Českých zemí, nepřijetí ostatní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

0x