Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Základy psychologie osobnosti

Zápisky seznamují s vybranou problematikou psychologie osobnosti, ale také vývojové psychologie. Krátce představují předmět psychologie a dále rozlišu... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Vrcholné období řecké filosofie

Práce v bodech seznamuje s vrcholným obdobím řecké filosofie. Představuje nejprve významné sofisty a zachycuje působení Sokrata. Poté seznamuje s díly... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Česká republika v mezinárodních organizacích

Práce pojednává o mezinárodních a regionálních organizacích, ve kterých je členem i ČR jako jsou například Evropská unie či Světová obchodní organizac... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Ekonomie

0x

Židovské svátky

Práce obsahuje popis nejdůležitějších židovských svátků s jejich historií, popisem tradičních pokrmů a způsobem oslavy.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Úvod do politologie

Práce, která slouží jako seznámení se základy politologie, přibližuje v bodech hlavní pojmy, teze a otázky tohoto vědního oboru a občasně je doprovází... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1x

Psychologie

Zápisky z hodin poskytují úvod do psychologie. Na začátku práce vysvětluje pojem psychologie, chování a jiné, představuje psychologické disciplíny a p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1x

Ontogeneze psychiky

Heslovité poznámky se věnují ontogenezi psychiky. V úvodu představují základní pojmy a dotýkají se i některých teorií vývoje osobnosti. Jmenují také k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1x

Česká republika v mezinárodních organizacích

Zápisky jsou věnované mezinárodním organizacím, jejichž je Česká republika členem, a postavením naší země v jejich kontextu. Seznamují s historií, cíl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1x

Vybraná témata ze základů společenských věd

Zápisky probírají vybraná témata ze základů společenských věd. Zabývají se vývojem nároků na lidská práva a jejich nynějším pojetím, ústavním vývojem ... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1x

Pojmy do sociologie, psychologie, filosofie

Práce obsahuje základní pojmy do sociologie, psychologie, filosofie. Dobré např. ke zkoušce.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]