Název Goodness Staženo

Cukrová řepa a výroba cukru - přednášky

Práce seznamuje s cukrovou řepou a výrobou cukru. Pojednává o chemickém složení cukrovky, její kvalitě a jakosti. Dále obsahuje technologický postup z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie, Zemědělství


92x

Výživa člověka

Práce na téma výživa člověka je studijním textem pro přípravu na zkoušku z předmětu Výživa člověka. Práce zpracovává 10 hlavních témat, které jsou dál... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie, Medicína

28x

Potravinářská technologie: Potraviny živočišného původu - vypracované otázky

Jedná se o vypracované otázky pro předmět Potravinářská technologie. Text heslovitě seznamuje s potravinami živočišného původu. Velmi stručně popisuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie

16x

Výroba ječného sladu - přednášky

Práce představuje ječmen jako surovinu pro výrobu sladu a uvádí jeho chemické složení. Dále se zabývá technologickým postupem výroby sladu, vyjmenováv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie


11x

Analýza potravin

Práce z oboru obsahuje informace z přednášek předmětu Analýza potravin. V úvodu autor vysvětluje spojitost tématu s některými obory. Dále se práce str... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie, Chemie

8x

Biochemie - výtah slovensky

Výtah učiva z biochemie se věnuje tepelným procesům a jejich vlivům na vybrané živiny. Rovněž rozebírá tepelné zpracování masa, seznamuje s rozdělení... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie, Biochemie a biofyzika

0x