Název Goodness Staženo

Demografie

Demografie - lidská populace, obyvatelstvo, lid, reprodukce, přirozená změna obyvatelstva, demografická událost, demografické chování, řídící skupina ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

78x

Úvod do demografie

Prác obsahuje vysvětlení definice demografie, co je objektem a předmětem demografie, jak vznikl název demografie, jak se liší demografie od populačníc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

37x

Světový demografický vývoj a světový potravinový problém - přednáška 9/20

Přednáška informuje o světovém demografickém vývoji, charakterizuje demografickou revoluci včetně jejích fází a typů – tedy revoluci anglickou, franco... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

14x

Teorie regionů a osídlení - přednášky

Zápisky z přednášek obsahují teorii popisující osídlování ve světě a především u nás. Zabývají se problematikou regionů a jejich typologií, specifikuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Demografie

5x

Urbanizace, urbanismus, migrace - přednáška 15/15

Přednášky charakterizují procesy spjaté s regionálním rozvojem. Uvádějí druhy urbanizace a způsob měření její míry. Vysvětlují urbanismus jako způsob ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Demografie


2x