Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > Umělecké obory > Film - filmová teorie, dějiny filmu
Název Goodness Staženo

Vývoj filmu, světové a české filmové ceny

Práce nastiňuje vznik kinematografie a vysvětluje základní pojmy, které se filmu týkají. Dále pak uvádí seznam anglicky mluvených oscarových filmů. Dá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

69x

Vznik a vývoj filmu, hlavní představitelé české a světové kinematografie

Cílem této práce je postihnout vývoj filmu jak v české, tak ve světové kinematografii. Autor se vrací až ke kořenům filmu, tedy k bratrům Lumiérovým. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

42x

Audiomediální technika

Práce se velmi stručně, heslovitou formou, zabývá historií, tříděním a funkcí audiomediální techniky dle níže uvedeného výpisu. Větší část práce infor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu, Fotografie

13x

Technologie kameramanské tvorby - slovensky

Zápisky seznamují s nejrůznějšími aspekty technologie kameramanské tvorby. Probírána jsou téma technologie obrazu, objektivu, světelnosti a světla, ry... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

1x