Název Goodness Staženo

Dějiny fotografie

Úvod - camera obscura, převratný vynález, vznik fotografie. Vynálezci fotografie - Joseph Nicéphore Niepce, Louis Jacques Mandé Daguerre, William Henr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fotografie

272x

Audiomediální technika

Práce se velmi stručně, heslovitou formou, zabývá historií, tříděním a funkcí audiomediální techniky dle níže uvedeného výpisu. Větší část práce infor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu, Fotografie

13x