Název Goodness Staženo

Antická filozofie - výpisky

Výpisky z přednášek nepřehledně informují o antické filozofii. Bodově ji obecně charakterizují. Věnují se kosmologické filozofii. Zmiňují nejen Ionsko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

5x

Dějiny etiky a etikety - přednášky

Jedná se o zpracovaný komplet přednášek o etice a etiketě a jejího vývoje od antiky po současnost a hlavně využití ve veřejné správě.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Historie

253x

Etika - výpisky z přednášek

Práce obsahuje výpisky z přednášek o etice. Definuje etiku jako vědní obor a zmiňuje východiska etiky a její uplatnění ve společnosti. Autor dále popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

192x

Etika - výpisky z přednášek

Práce je založena na výpiscích z přednášek o etice. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy etiky a axiologie. V dalších částech se autor zabývá katego... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

65x

Etika a právo - výpisky z přednášek

Práce obsahuje výpisky z přednášek o etice. Zabývá se pohledem etiky na právo, právní stát a právní normy. Zmíněny jsou filozofické nároky na kvalitu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie


12x

Etika ctnosti a Kantova etika principů - výpisky z přednášek

Práce obsahuje výpisky z přednášek o etice. Zabývá se porovnáním dvou zásadních etických koncepcí: etiky ctnosti a etiky principů. Uvádí východiska ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

15x

Etika odpovědnosti a etika životního prostředí - výpisky z přednášek

Tyto výpisky z přednášek se zabývají etikou odpovědnosti a na ni navazující etikou životního prostředí. Popisují východiska obou směrů, hlavní myšlenk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

17x

Filosofie - okruhy z přednášek

Práce ve stručných heslech shrnuje poznámky z přednášek z filosofie. Zabývá se naukami od antiky až po Leibnitze. Spíše než na daná období se zaměřuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

31x

Filosofie pro právníky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

43x

Filozofická etika - ctnosti

Osmá přednáška z předmětu Filozofická etika. Vhodné jako příprava ke zkoušce. Prezentace se zabývá ctnostmi.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1x
1  2  3  4  5  »