Název Goodness Staženo

Geografie zemědělství

Práce obsahuje přednášky o geografii zemědělství. Nabízí přehled funkcí zemědělství a typů zemědělských systémů. Poté zachycuje vývoj zemědělství a so... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Zemědělství


0x

Geografie Ruské federace - rusky

Práce seznamuje s geografií Ruské federace, postihuje její vodstvo, povrch, klima, státní hranice, ostrovy, poloostrovy nebo přírodní bohatství. Poté ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce, Geografie

0x

Regionální geografie Afriky

Práce přináší přehledné a srozumitelné zápisky z přednášek předmětu Regionální geografie Afriky. Obsahují informace o geografických charakteristikách ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

1x

Ekonomická geografie - přednášky

Výpisky z přednášek se zabývají ekonomickou geografií. Seznamují s používanými metodami výzkumu, lokalizačními teoriemi a vymezují pojem region z pohl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

2x

Jižní a střední Amerika - základní údaje

Tato práce obsahuje základní údaje o státech jižní a střední Ameriky. Uvádí úřední jazyk, hlavní město, i základní geografické údaje každé země.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

6x

Socioekonomická geografie - výpisky z přednášek

Tato práce obsahuje výpisky z přednášek předmětu Socioekonomická geografie. Formou krátkých hesel definuje základní sociální, geografické a ekonomické... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Geografie

7x

Moskva - rusky

Práce v podobě zápisků z přednášek se zabývá hlavním městem RF, Moskvou. Seznamuje s její historií, památkami, problémy a krásami. Představuje moskevs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce, Geografie

8x

Fyzicko-geografická charakteristika Prahy

Jedná se o heslovité zpracování informací týkajících se základních geograficko-geologických dat Prahy. Je zde popsán nejen geologický vývoj od prvohor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

11x

Geografie - přednášky

Jedná se o vypracované přednášky z geografie. Nastiňuje problematiku globálních problémů, všímá si populačního vývoje lidstva i demografické revoluce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

27x

GIS (geografický informační systém)

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Informační systémy

30x
1  2  »