Název Goodness Staženo

Výpisky z přednášek ekonomie

Tento text shrnuje 59 okruhů z oblasti podnikové ekonomiky. Věnuje se struktuře, financování a fungování podniků. Popisuje strategie podnikání, analýz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

0x

Nauka o podnikání - přednášky

Přednášky se zaobírají problematikou podnikání. Vymezují pojmy spojené s podnikem a podnikáním, seznamují s podnikovou typologií a se živnostenským zá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

0x

Základní otázky ekonomiky podniku

Práce přibližuje ve stručných heslech problematiku ekonomiky podniku. Podnik nejprve v krátkosti charakterizuje, uvádí jeho funkce či postup při zaklá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

0x

Přednášky ekonomie a podnikání

Text v heslech shrnuje informace z přednášek z ekonomie a podnikání. Je provázen grafy, schématy a vzorci.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

1x

Nekalá soutěž, společnost s ručením omezeným, akciová společnost - přednášky

Soubor přednášek přibližuje vybraná témata z oblasti podnikatelství. V úvodní části se zabývá nekalou soutěží a nekalými obchodními praktikami, definu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

1x

Základní pojmy z oblasti podnikové organizace

Přednášky nabízí přehled základních pojmů a témat z oblasti podnikové organizace. Představují různé typy organizací podniku. Poté sledují práci person... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů

1x

Ekonomika podniku - výpisky

Výpisky zpracovávají problematiku ekonomiky podniku. Vymezují hlavní pojmy, specifikují rizika související s podnikáním, věnují se podnikovým cílům a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

2x

Podniková ekonomika - výpisky

Práce obsahuje vysvětlení pojmů jako národní hospodářství včetně rozdělení do skupin a znázornění, dále dlouhodobý majetek, měření rychlosti zásob, ro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

3x

Ekonomie pro 2.ročník - výpisky z přednášek

Tato práce obsahuje výpisky z přednášek předmětu Ekonomie. Heslovitě popisuje financování podniku, neziskové organizace, i problematiku fundraisingu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika


3x

Obchodní provoz

Tato práce se věnuje problematice obchodního provozu. Nejprve charakterizuje funkci velkoobchodu v obchodním mechanismu prodeje a nákupu zboží, poté p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

3x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]