Dějiny umění (20) Design (1) Divadlo (1) Film - filmová teorie, dějiny filmu (4) Fotografie (2) Hudba moderní (8) Hudba vážná (4) Malířství (3) Umělecké - ostatní (2)
Název Goodness Staženo

Praha v průřezu dějinami

Pravěk: doba železná, stěhování národů,6. - 9. století. Předrománské období: předrománské umění, znaky románského stylu,románská architektura, vrcholn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

94x

Dějiny fotografie

Úvod - camera obscura, převratný vynález, vznik fotografie. Vynálezci fotografie - Joseph Nicéphore Niepce, Louis Jacques Mandé Daguerre, William Henr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fotografie

272x

Dějiny hudby - Renesance

Práce formou poznámek představuje kompletní výtah hudební tvorby v období renesance ve světě i u nás. Popsány jsou hudební formy, nástroje a hlavní sk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

54x

Art Deco

Práce se věnuje v heslech popisu základních charakteristik Art Deca v užitém umění v tomto období.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

21x

Pojmy z malby

Text představuje v heslech základní pojmy z oboru malby, např: barva, světlo, kontrast nebo námět.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

182x

Muzea a veřejnost - přednáška

Práce shrnuje přednášky na téma muzeum a veřejnost. Předkládá přehled pojmů či otázek, týkajících se muzea jako instituce, muzejních výstav a jejich a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

46x

Výtvarné umění

Práce se zabývá vývojem uměleckých stylů ve výtvarném umění od pravěku po současnost. U všech stylů jsou popsány jejich typické znaky i zdroje, z nich... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

77x

Audiomediální technika

Práce se velmi stručně, heslovitou formou, zabývá historií, tříděním a funkcí audiomediální techniky dle níže uvedeného výpisu. Větší část práce infor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu, Fotografie

13x

Josef Mánes

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění, Malířství

28x

České umění 19. století

České umění 19. století
Krajinomalba - její vznik a rozvoj v jednotlivých zemích (Řecko,Německo,...), malíři - Procházka, Kohl, Postl, Mánes. Ve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění, Malířství

39x
1  2  3  4  »