Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Bankovnictví, financování podniku, finanční analýza

Bankovnictví, financování podniku, finanční analýza

Kategorie: Finance, Banky

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledné zápisky z přednášek se věnují třem tématům, a to bankovnictví, financování podniku a finanční analýze. První, nejrozsáhlejší část věnovaná bankovnictví popisuje složky bankovní soustavy, úlohu bank v ekonomice, funkce národní banky a obchodních bank a rozsáhlou pozornost věnuje zejména službám poskytovaným obchodními bankami. Druhý oddíl textu se zabývá možnostmi financování podniku od vkladů společníků po dotace a poslední část uvádí postup při finanční analýze a blíže se zaobírá analýzou výsledovky a rozvahy.

Obsah

1.
Finanční soustava státu
2.
Úloha banky v ekonomice
3.
Bankovní soustava
4.
Česká národní banka
5.
Průběh zúčtování
6.
Bankovní dohled nad obchodními bankami
7.
Ostatní činnosti České národní banky
8.
Právní úprava bankovnictví
9.
Obchodní banky
10.
Rozdělení obchodních bank
11.
Základní funkce banky
12.
Zásady bankovních operací
13.
Bezpečnostní opatření v bance
14.
Vkladové služby
15.
Vkladové účty – úročení bankovních účtů
16.
Druhy vkladových účtů
17.
Postup při otevření účtu
18.
Využití běžného účtu
19.
Šeky
20.
Platební karty
21.
Výpisy z účtů
22.
Vkladní knížky
23.
Termínované vklady
24.
Vkladové certifikáty a listy
25.
Bankovní obligace
26.
Stavební spoření
27.
Úvěrové služby
28.
Faktory, které ovlivňují výši úrokové sazby z úvěru
29.
Splácení úvěru
30.
Druhy úvěrů
31.
Typy úvěrů
32.
Postup při poskytnutí úvěru
33.
Žádost o úvěr
34.
Úvěrová analýza
35.
Způsob zajištění úvěru
36.
Uzavření úvěrové smlouvy
37.
Kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy
38.
Další bankovní služby
39.
Zprostředkování platebního styku
40.
Operace se směnkami
41.
Dělení směnek
42.
Náležitosti cizí směnky
43.
Základní pojmy u směnek
44.
Úloha banky ve směnečných obchodech
45.
Směnárenská činnost
46.
Cestovní šeky
47.
Emise a obchod s cennými papíry
48.
Poskytování bankovních služeb
49.
Poradenská činnost
50.
Ostatní bankovní služby
51.
Mezinárodní bankovní instituce
51.1.
Mezinárodní měnový fond
51.2.
Světová banka
51.3.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj
52.
Financování podniku
53.
Úkoly finančního řízení
54.
Zdroje financování
55.
Vklady společníků
56.
Odpisy
57.
Zisk
58.
Úvěry
59.
Dluhopisy
60.
Směnky
61.
Faktoring
62.
Forfaiting
63.
Leasing, finanční leasing
64.
Tiché společenství
65.
Rizikový kapitál
66.
Zálohy a dotace
67.
Finanční analýza
68.
Analýza výsledovky
69.
Základní analýza dat
70.
Analýza rozvahy
71.
Zakladatelský rozpočet

Úryvek

"Finanční soustava státu
1) ministerstvo financí - nejvyšší orgán
2) finanční úřady - kontrola, správa a výběr daní
3) finanční odbory krajských, městských a obecních úřadů
4) bankovní (peněžní) soustava - banky, spořitelny, komerční banky
5) soustava pojištění - zdravotní, sociální pojištění
6) finanční útvary podniků

Úloha banky v ekonomice
- banky jsou sprostředkovateli na finančním trhu
- finanční trh
- obchoduje se zde se specifickým zbožím - penězi
- na tomto trhu na jedné straně vystupují subjekty, které peníze nabízejí (přebytkové subjekty) - domácnosti, firmy, státy, na druhé straně jsou subjekty, které peníze potřebují (schodkové subjekty)
- finanční trh se rozděluje z hlediska doby splatnosti:
- peněžní - řeší krátkodobé problémy s potřebou nebo umístěním peněz na kratší období (max. 1 rok)
- kapitálový - zahrnuje střednědobé a dlouhodobé finanční zdroje (dlouhodobé a střednědobé termínované vklady, dlouhodobé a střednědobé úvěry), emise cenných papírů - akcie, dluhopisy
- finanční investování může probíhat:
- přímo - nevýhody
- investor může investovat u vypůjčovatele, který nebude schopen splácet
- investor nemá čas ani odbornost pro finanční hospodaření dlužníka
- nepřímo - přes sprostředkovatele - banky, pojišťovny, spořitelny
- úloha bank jako sprostředkovatele spočívá v tom, že:
- soustřeďuje peníze ve formě vkladů od domácností a firem (primární vklady)
- takto získané peníze půjčuje veřejnému i soukromému sektoru
- banky si mezi sebou půjčují nebo přijímají peníze (sekundární vklady)

Bankovní soustava
- souhrn všech bank na území určitého státu a uspořádání vztahů mezi nimi, bývá nejčastěji dvoustupňová:
- centrální banka ČNB
- obchodní banky (komerční banky) - všechny ostatní banky

ČNB
- sídlo v Praze
- je nezávislá na státních orgánech
- nejvyšším orgánem je bankovní rada ČNB, má 7 členů, v čele je guvernér - Zdeněk Tůma, 2 víceguvernéři, 4 členové bankovní rady
- hlavní úkoly ČNB
- určování a provádění měnové politiky
- emise (vydávání) bankovek a mincí
- řízení peněžního oběhu
- bankovní dohled nad obchodními bankami
- ostatní
- měnová politika ČNB - souhrn opatření, kterými ovlivňuje nabídku peněz v ekonomice (nabídka peněz = množství peněz v oběhu)
- na množství peněz v ekonomice má vliv:
- agregátní (= celková) poptávka po výrobních a službách
- agregátní nabídka
- zaměstnanost
- inflace
- základním cílem měnové politiky je udržení stability měny, k udržení stability měny využívá ČNB nástroje měnové politiky:
- povinné minimální rezervy - je to procentem stanovená částka z přijatých vkladů, kterou musí mít obchodní banky uloženy na neúročeném účtu ČNB, zvýšením minimálních rezerv znamená snížení množství peněz v ekonomice (2%)
- diskontní sazba - základní úroková sazby (1,5%), úrok za který ČNB půjčuje úrok obchodním bankám, pokud se zvýší sazba, sníží se objem peněz v oběhu"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27131
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse