Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Činnost, management, hospodaření a marketing Mateřské školy Žabeň

Činnost, management, hospodaření a marketing Mateřské školy Žabeň

Kategorie: Management, Marketing, Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Seminární práce se ve své první části věnuje činnostem a režimu Mateřské školy Žabeň i jejich legislativnímu zakotvení. Poté krátce přechází k jejímu poslání a cílům a podrobněji se zabývá kontrolním systémem školky. Následující část se pak věnuje hospodaření subjektu a provádí jeho analýzu pro období let 2005 až 2006. Dále text představuje aktivity školky ve školním roce 2005/2006 a nakonec přibližuje její koncepci marketingu a PR. Nakonec autorky seminární práce shrnují svoje názory na školku a formulují doporučení pro její rozvoj.

Obsah

1.
Úvod
2.
Činnost Mateřské školy Žabeň
2.1.
Historie
2.2.
Legislativa
2.2.1.
Organizace škol
2.2.2.
Úplata za školské služby
2.2.3.
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
2.3.
Provoz a vnitřní režim mateřské školy
3.
Poslání a cíle
4.
Management a kontrolní systém
4.1.
Vnitřní kontrolní systém
4.1.1.
Základní ustanovení
4.1.2.
Odpovědnost při provádění řídící kontroly
4.1.3.
Řídící kontrola
4.1.4.
Postupy při provádění řídící kontroly
4.1.5.
Postup při provádění průběžné řídící kontroly
5.
Hospodaření mateřské školy
5.1.
Peněžní fondy
5.1.1.
Rezervní fond
5.1.2.
Investiční fond
5.1.3.
Fond kulturních a sociálních potřeb
5.2.
Účetnictví příspěvkové organizace
5.3.
Rekonstrukce
5.3.1.
Rekonstrukce budovy
5.3.2.
Rekonstrukce školní kuchyně
5.3.3.
Rekonstrukce zahrady
5.4.
Hospodaření
5.4.1.
Dotace
5.4.2.
Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání
5.4.3.
Doplňková činnost
5.4.4.
Stav a pohyb fondů v letech 2005-2006
6.
Činnosti organizace
6.1.
Analýza školního roku 2005/2006
7.
Marketing a Public relations
7.1.
Spolupráce s organizacemi
7.2.
Další činnost
7.3.
Akce ve školním roce 2006/2007
8.
Názory na organizaci a možná doporučení řešení
9.
Závěr

Úryvek

"1 Založení a vznik Mateřské školy Žabeň
1.1 Historie
Mateřská škola Žabeň vznikla z prostředků peněžní sbírky v rámci Akce Z. Na výstavbě se podíleli také občané Žabně a brigádníci. Mateřská škola v Žabni s celodenním provozem byla založena místním národním výborem k 1. 5. 1957, k tomuto dni se začala psát kronika mateřské školy. Provoz byl zahájen k 1. 9. 1957.
V roce 1958 začala výstavba mateřské školy. V letech 1957-1961 se mateřská škola nacházela v budově Základní školy Žabeň, dnes se zde nachází obecní úřad. K 1. 1. 1961 se uskutečnilo slavnostní otevření mateřské školy.

1.2 Legislativa
Mateřská škola v rámci předškolní výchovy podporuje tělesný, citový a rozumový rozvoj dítěte, podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte, podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělání.
Mateřskou školu zřizuje a zrušuje obec (svazek obcí) nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠ s vyučovacím jazykem národnostní menšiny). Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od tří do šesti let. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel mateřské školy.

1.2.1 Organizace škol
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Mateřská škola se organizačně člení na třídy. Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanoví nejnižší počet dětí ve škole a nejnižší a nejvyšší počet dětí ve třídě. MŠMT ČR také stanovuje podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další péči o děti.

1.2.2 Úplata za školské služby
Školské služby mohou být poskytovány za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem nebo obcí (svazkem obcí) se poskytuje bezplatně. Výši úplaty stanoví ředitel nebo právnická osoba vykonávající činnost školy. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti mateřské školy ve stejné měsíční výši. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schéma o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25475
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse