Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Člověk a organizace (VŠE - vypracované otázky ke zkoušce 2006-2007)

Člověk a organizace (VŠE - vypracované otázky ke zkoušce 2006-2007)

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie, Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 16 vypracovaných okruhů ke zkoušce. Zabývá se těmito oblastmi: psychologie, sociologie a ekonomie, socializace jedince, individuální a skupinové potřeby, individuální hierarchie potřeb, sociální komunikace, fáze procesu komunikace, komunikační šumy, faktory ovlivňující efektivitu komunikace, sociální skupina, stabilita a dynamika sociální skupiny, sociální mobilita, podnik (organizace) jako sociální systém, sociální klima v organizaci (podniku), sociologický výzkum, resp. průzkum, dotazník, rozhovor a pozorování.

Obsah

1.
Psychologie, sociologie a ekonomie: společnost, sociálně-ekonomická struktura, sociální stratifikace a sociální status
2.
Socializace jedince: formy a etapy procesu socializace, faktory ovlivňující socializaci, bariéry socializace
3.
Individuální a skupinové potřeby: třídění individuálních potřeb, význam potřeb, jejich souvislosti a reakce člověka na dlouhodobě neuspokojenou potřebu
4.
Individuální hierarchie potřeb: faktory, institucionaliuzace potřeb
5.
Sociální komunikace: aktéři, obsah a druhy komunikace
6.
Fáze procesu komunikace, komunikační šumy.
7.
Faktory ovlivňující efektivitu komunikace
8.
Sociální skupina a vymezení pojmů: člen skupiny, sociální role, sociální pozice, sociální vztahy, skupinový cíl, skupinové hodnoty a skupinové normy
9.
Stabilita a dynamika sociální skupiny a jejich faktory
10.
Sociální mobilita: druhy, předpoklady, význam pro jedince, organizaci, společnost
11.
Podnik (organizace) jako sociální systém: formální a neformální struktura podniku, charakteristika 4 prvků formální struktury, druhy neform.skupin v podniku
12.
Sociální klima v organizaci (podniku): vymezení sociálního klimatu, vlivy, význam pro jedince a pro podnik. Charakteristika 3 prvků sociálního klimatu. Charakteristika klasických stylů vedení lidí a transakčního a transformačního stylu vedení.
13.
Sociologický výzkum, resp. průzkum: vymezení, fáze, předvýzkum, třídění dat I a II.stupně
14.
Dotazník: vymezení techniky dotazníku, využití, výhody a nevýhody. Uspořádání první strany dotazníku. Faktory ovlivňující návratnost dotazníků. Rozdíly, formulace otázek, pravidla pro zpracování otázek a variant odpovědí
15.
Rozhovor: vymezení techniky rozhovoru a jeho využití, druhy, možnosti kombinování techniky, formulace otázek, pravidla pro zpracování otázek
16.
Pozorování: vymezení techniky pozorování, plán pozorování, druhy pozorování, výhody a nevýhody, faktory, studium dokumentů a jejich druhy, možnosti kombinování obou technik

Úryvek

“ 2.

SOCIALIZACE = adaptace člověka na podmínky v určitém prostředí

Význam: management: adaptace zaměstnance v novém prac.prostředí
marketing: respektování zvyklostí spotřebitele

Obsah:
- komunikace (verbální, neverbální)
- soc.role (současná, budoucí)
- soc.hodnoty (hodnoty skupiny ve společnosti)
- soc.normy (normy skup.ve společnosti)

Etapy: délka trvání - celý život, jelikož se mění jak člověk, tak okolí
- 1.etapa: rané dětství
- 2.etapa: průběžné vzdělávání
- 3.etapa: dospělost

Formy:
- napodobování (podvědomě)
- učení se (rady, doporučení, ...)

Význam pro jedince:
- být ve skupině
- sladit se se skupinou (předejít konfliktům)

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SOCIALIZACI ČLOVĚKA

1. Akcelerátory (A) = usnadňují socializaci
- individuální faktory = vliv jedince, míra osobní dispozice jedince, která je buď A(akcel.),nebo B (bariérou)
 fyzické a psychické JAKÝ JE, CO ZNÁ, CO UMÍ ...vlohy, talent, dovednosti, zkušenosti, praxe...
 motivace PROČ to CHCE, DO JAKÉ MÍRY to CHCE (A:přiměř.motivace, B:nadměr.motivace)
- sociální faktory = vlivy soc.prostředí, míra soc.komfortu, která je buď A, nebo B
 lidé v mém okolí KDO, KOLIK ...kdo-individuální autority, kolik lidí
 vztahy s lidmi (A: úcta, náklonnost, B: nepřátelství, strach)
 cíle JAKÁ, JAKÉ (jak mi soc.prostředí dovolí se adaptovat?)
 hodnoty CO ...co uznávat a do jaké míry (morálka, slušnost)
 normy CO...co respektovat a do jaké míry (A:usnadňují komunitu, B:musím se u šéfa objednat)
- situační faktory = vliv vnější situace, míra čas., prostor., nebo tech.komfortu, která je buď A, nebo B
 čas KDY, JAK DLOUHO (kdy dochází k socializaci, jak dlouho, kolik času mám na soc.)
 prostor KDE, JAK DALEKO (kdo mě obklopuje, jak daleko mám k lidem kterým se mám přizpůsobit)
 technické prostředky S ČÍM (vybavenost, A:zvyšuji kvalitu komunikace, B: člověk)

2. Bariéry (B) = překážky, které znesnadňují vstup jedince do soc.prostředí – izolace

Soc.izolace = obtížnost člověka se adaptovat do soc.prostředí, neboť neví jak se má v něm díky bariérám chovat

Sociometrie = metoda, která zjišťuje NEFORMÁLNÍ VZTAHY ve skupině (oblíben, neoblíben)

Druhy: (v praxi vždy kombinace)
- dle obsahu (co je překážkou pro socializaci)
 zda fyzické, duševní poškození jedince
 zda nevhodné soc.prostředí
- dle intenzity (působení bariéry)
 zda působí částečně jako izolace
 zda působí úplně
- dle příčin (bar.socializace)
 zda bariéra vznikla dobrovolně
 zda bariéra vznikla nedobrovolně-nuceně

Důsledky na psychiku člověka:
- pozitivní (dobrovolná volba)
- negativní (dobrovolná i nedobrovolná volba)

Faktory ovlivňující negativní míru důsledků:
- individuální dispozice (jak je schopen jedinec se vyrovnat s izolací, nebo nevhodným prostředím)
- čas (kdy k izolaci došlo, jakou dlouho izolace trvá)
3.

Potřeba = stav organismu, který se vychýlil z rovnováhy, protože mu buď něco chybí, nebo přebývá (sex.potřeby)
= motivuje nás k jejímu uspokojení"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11283
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse