Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomické reformy Meidži 2. poloviny 19. století v Japonsku

Ekonomické reformy Meidži 2. poloviny 19. století v Japonsku

Kategorie: Ekonomie, Hospodářská politika, Světová ekonomika, Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: NEWTON University NEWTON University, Brno, Brno

Charakteristika: Práce popisuje hospodářské změny, jimiž prošlo Japonsko v důsledku reforem Meidži, a zhodnocuje zdroje a průběh zavádění těchto reforem. Přibližuje ekonomickou, ale také sociální a politickou situaci země i její mezinárodní postavení před nástupem císaře Mucuhita, který na nerovnoprávnou pozici Japonska vůči světovým velmocím reagoval zahájením převratných reforem. Blíže seznamuje s jejich zásahy ve správní, pozemkové a průmyslové oblasti na pozadí dvou inflací ve druhé polovině 19. století a v záběru sumarizuje jednotlivé kroky Japonska na cestě k technickému pokroku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Feudální zřízení a podloží pro vypuknutí revoluce
3.
Selhávání systému
4.
Období Meidži
5.
Správní reformy
6.
Pozemková reforma
7.
První inflace 70. let 19. století
8.
Státní zásahy
9.
Textilní průmysl
10.
Druhá inflace 80. let 19. století
11.
Jiná odvětví a následující vývoj
12.
Závěr

Úryvek

"Feudální zřízení a podloží pro vypuknutí revoluce
Hospodářské zřízení před érou Meidži bylo vytvořeno v 17. století, kdy rod Tokugawa převzal kontrolu nad celou zemí. Státním zřízením bylo feudální uspořádání opírající se o kastovní společnost a ekonomicky stojící na většinovém obyvatelstvu rolníků. Tokugawský rod vládnul diktátorsky, přičemž v čele státu stál císař, kterému bylo zabráněno jakkoli zasahovat do hospodářství. Japonsko bylo rozděleno na více než 260 knížectví a knížata byla striktně kontrolována a hlídána vládnoucí vrstvou, tzv. šógunem. Rolníci byli připoutáni k půdě, s povinnými odvody daní v rýži, které činily 30 – 60 % sklizně. Řemeslníci a obchodníci nebyli žádaní a dle toho byli omezováni. Mocenská vrstva neviděla žádný vlastní prospěch v těchto odvětvích, a proto ani nebyla řádně zdaněna. Dle toho také rychle vymizely obchodní prvky zahraničního i vnitřního obchodu. Vrchol kastovní společnosti tvořil šógun a šlechta, tj. knížata a samurajové. Následovalo rolnictvo, řemeslnictvo a nejnižší postavení náleželo obchodníkům. Vztahy mezi těmito vrstvami byly pevně vymezeny a odděleny od ostatních. Budoucí charakter Japonska byl ve 40. letech 17. století přesně definován politikou izolace, zákazem cestování a stykem se zahraničními obchodníky (výjimkou byli jen Holanďané). Tato politika byla nastavena v návaznosti na 16. století, kdy intervence křesťanských misionářů a šíření křesťanské věrouky ohrozilo japonské tradice a způsob života. Šiřitelé byli hromadně vykazováni ze země nebo upalováni.

Selhávání systému
Udržet takto nastavené fungování státu po několik staletí nebylo jednoduché. Setkávalo se s narušitelskými prvky. Obrovské množství autonomních knížectví, neklid mezi strádajícími rolníky a samuraji, ale především zahraniční země snažící se proniknout na Japonský trh, nebo alespoň na místa v Japonských loděnicích, dle Filipa1.

Již ve 40. letech se šógun snaží alespoň o částečné vzchopení vojenských sil v záměru vyrovnat se silám západu. Roku 1854 je pod tlakem demonstrace válečné síly nucen podepsat nerovnoprávnou smlouvu s USA (tzv. Kanagawská smlouva o míru a přátelství - dojednává
otevření dvou nevýznamných přístavů USA, obsahuje doložku Nejvyšších výhod – přijme-li Japonsko jakoukoli další smlouvu s jinou zemí, platí podmínky automaticky i pro USA). Posléze jsou již uzavírány další nerovnoprávné smlouvy s Velkou Británií, Ruskem, Nizozemím a Francií (právo exteritoriality, více Reischauer2). O 4 roky později si USA vymáhá otevření dalších přístavů sepsáním nové nerovnoprávné smlouvy vzhledem k otevření Japonska zahraničnímu trhu (nízká cla na dovoz do Japonska). Obchodníci čekající na správnou příležitost vycítili příležitost a začali poskytovat lichvářské služby. Neúnosná situace rolníků a šlechty jim vynášela, stejně jako pro ně bylo výhodné neplacení stálých daní. Rolníci neschopní splácet požadované daně a dluhy se ocitali na prahu chudoby a jejich půda propadávala lichvářům (budoucí zbohatlíci). Šlechta závislá na japonském zemědělství a zvyšujícím se komfortu se také ocitla v dluzích. Neudržitelnost situace a rozsáhlé boje o moc ve státu silnými rody dosáhly svržení šogunátu a obnovení císařství. Roku 1868 je dosazen velmi mladý císař Mucuhito (posmrtně Meidži, vládne do r. 1912), který již ve své přísaze slibuje sbírání nových poznatků a znalostí k posílení vlády a přeměnu Japonska v moderní stát.

Období Meidži
Uzavření Japonska před světem bylo nadále nemožné. Hlavní cíl, jak se vypořádat s moderním západem a zabránit vykořisťování vlastní země byla jednoznačná snaha se mu vyrovnat. Vládlo heslo: „Kultura východu, technika západu!“.
Císař zahájil mnoho převratných reforem. Vycházel především ze zkušeností západních zemí, kterými se nechal inspirovat. Nejprve vyslal do světa řadu odborníků, kteří měli přinést důležité poznatky, které by pomohly k ustanovení nového systému. Metodou pokus-omyl se Japonsko celou druhou polovinu 19. století dobírá k tomu jejich správnému fungování, které by sedělo právě jeho specifickým požadavkům. Odborníci sbírali „nejefektivnější metody politiky, vládnutí, vojenského umění, průmyslových technologií, obchodu a financí“3. Urychleně ustanovil novou vládu, ústavu, přijal jednotnou měnu, moderní poštovní služby, zahájil reformy právní, vzdělávací (povinná docházka), finanční reformy, vojenské (branná
povinnost) a řadu dalších. Přejímané vzory čerpal především z Velké Británie, USA, Německa a Francie. Zároveň nalákal zahraniční odborníky pro realizaci státních zakázek jako budování železnic, armády, loďstva a především průmyslu."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Zpracováno na Newton College jako seminární práce z Makroekonomie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22893
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse