Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční právo – obecná část 4

Finanční právo – obecná část 4

Kategorie: Kapitálové trhy, Ekonomické - ostatní, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

Charakteristika: Práce se zaměřuje na finanční právo na čtvrtou obecnou část. Nejprve popisuje šekové, devizové nebo měnové právo. Poté se zabývá finančním trhem, je právní úpravou, charakteristikou, dělením finančních trhů, burzou cenných papíru nebo subjekty finančního trhu. Třetí část naleznete zde.

Obsah

36.
Šekové právo – náležitosti šeku a jejich charakteristika
37.
Devizové právo – pr.úprava, subjekty – pojem, pravomoci
38.
Devizové právo – devizové oprávnění, místo, licence, nabývání nemovitosti cizinci v tuzemsku, tuzemci v zahraničí
39.
Měnové právo – pr.úprava, pojem měna, peníze, měnové soustavy
40.
Měnové právo – Mezinárod.měnov.fond, peněž.oběh
41.
Finanční trh I. – pr.úprava, pojem, charakteristika, dělení FT
42.
Finanční trh II. – instrumenty FT – výčet charakteristika
43.
Finanční trh III. – finanční deriváty – výběr 2 derivátů a jejich charakteristika
44.
Finanční trh IV. – Burza cenných papírů – pojem, charakteristika, obchodování na BCP
45.
Finanční trh V. – subjekty FT - kategorizace

Úryvek

"druhů cenných papírů:
− akcie
− zatímní listy
− poukázky na akcie
− podílové listy
− dluhopisy
− investiční kupóny
− kupóny
− opční listy
− směnky
− šeky
− náložné listy
− skladištní listy
− zemědělské skladní listy

- cenné papíry lze rozlišovat podle jejich formy, tj. podle způsobu určení osoby z cenného papíru oprávněné a způsobu, jakým může být cenný papír převáděn

- cenné papíry na doručitele nespecifikují ve svém textu osobu majitele. Osobou oprávněnou z cenného papíru je každý jeho držitel a převod takového cenného papíru se uskutečňuje pouhým fyzickým předáním.

- cenné papíry na řad mají jméno osoby oprávněné uvedeno v textu listiny, ale tato osoba může cenný papír volně převést na jinou osobu zákonem stanoveným postupem – zahrnuje vedle fyzického předání cenného papíru také rubopis, což je formální záznam o převodu cenného papíru učiněný obvykle na jeho rubové straně. Obecné náležitosti rubopisu zákon o cenných papírech nestanoví, a tak je vždy potřeba použít zvláštní právní úpravu platnou pro konkrétní druh cenných papírů a při její absenci buď na základě odkazu, nebo subsidiárně či analogicky právní úpravu rubopisu v zákoně směnečném a šekovém.

- cenné papíry na jméno mají rovněž jméno osoby oprávněné uvedeno v textu listiny, ale jejich převoditelnost může být omezena či zcela vyloučena, stanoví-li tak nebo připouští-li tak zákon. Je-li převod cenného papíru na jméno možný, musí se tak stát písemnou smlouvou o převodu cenného papíru.
- akcie nebo dluhopisy pojmově neznají formu na řad

- cenné papíry lze dále rozlišovat podle podoby, tj. podle technického provedení zápisu, v kterém se odráží právní skutečnost, s níž jsou spojena práva z cenného papíru vyplývající
- v klasické podobě je záznam práv spojených s cenným papírem proveden emitentem v písemné podobě na hmotném substrátu, kterým je jako konvenční materiál papír a výjimečně i některé materiály jiné – v tomto případě materializovaných cenných papírů zákon hovoří o podobě listinné

- je-li záznam proveden zápisem do příslušné evidence provedeným osobou tuto evidenci vedoucí, jde o cenné papíry dematerializované, pro které zákon zavedl termín zaknihované cenné papíry čili cenné papíry v zaknihované podobě
- v zaknihované podobě mohou být jen zastupitelné cenné papíry, tedy cenné papíry vydané stejnou osobou v počtu větším než 1 kus, jde-li o cenné papíry stejného druhu, ve stejné formě a stejné podobě, z nichž vyplývají stejná práva

- vedením zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů byla od roku 1993 pověřena zvláštní právnická osoba – Středisko cenných papírů. Na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu měly jeho funkce přejít na centrální depozitář, ale do konce roku 2005 žádný subjekt povolení k činnosti centrálního depozitáře nezískal a tak plní až do doby, kdy se tak stane, SCP své funkce podle již zrušených ustanovení zákona o cenných papírech i nadále. Očekává se, že centrálního depozitáře si nechá licencovat Burza cenných papírů Praha, a.s. a UNIVYC, a.s., kteří současně koupí podnik SCP.

- Česká národní banka vede evidenci dluhopisů s krátkodobou lhůtou splatnosti do jednoho roku (tzv. pokladniční poukázky). Do budoucna předpokládá zákon také vedení samostatné evidence zaknihovaných podílových listů otevřených podílových fondů a evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů.

- cenné papíry se také rozlišují podle způsobilosti být předmětem obchodu na oficiálním regulovaném trhu na kótované (tj. přijaté k obchodování na oficiálním trhu) a nekótované (ostatní) a podle vztahu k českému finančnímu trhu na zahraniční (tj. takové, které byly vydány v zahraničí) a tuzemské"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29345
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse