Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Kriminologie - vypracované otázky ke zkoušce

Kriminologie - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo, Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií, Brno

Charakteristika: Jedná se o výpisky z vyučovacích hodin z předmětu Kriminologie ASEBS z Masarykovy univerzity, fakulty sportovních studií. Všechny otázky jsou podrobně zpracované, u každé z nich jsou uvedeny základní pojmy, definice, členění či významné osobnosti vztahující se k dané problematice.

Obsah

1.
Charakteristika kriminologie
1.1
Pojem a charakteristika
1.2
Předmět
1.3
Význam
2.
Stav, struktura a dynamika kriminality
2.1
Kriminalistické prognózy
3.
Vznik kriminologie, historické směry
3.1
První civilizace
3.2
Středověk
3.3
Osvícení
3.4
Klasická škola trestního práva
4.
Jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristika
4.1
Biologické teorie
4.2
Psychologické teorie
4.3
Sociologické teorie
5.
Vznik československé kriminologie
5.1
Vznik
5.2
Prameny
6.
Prevence – sociální a obecná prevence
6.1
Členění prevence
6.2
Objekty prevence
7.
Osobnost pachatele - pojem a struktura osobnosti
7.1
Problematika osobnosti pachatele v kriminologii
7.2
Přístupy orientované primárně na jedince
8.
Typologie pachatelů, faktory formování pachatelů (kriminogenní faktory)
8.1
Podmínka
8.2
Kriminogenní faktor
8.3
Třídění kriminologických faktorů
8.4
Kriminogenní faktory v oblasti sociální
8.5
Kriminogenní faktory v oblasti kulturní
8.6
Kriminogenní faktory v oblasti politické a ekonomické
8.7
Kriminogenní faktory v oblasti právní
8.8
Kriminogenní faktory v oblasti biologické a psychologické
8.9
V oblasti viktimologické
8.10
V oblasti biopsychické
8.11
Typologie
8.12
Výzkumy pachatelů trestných činů v ČR
8.13
Analýza pachatelů
8.14
Individuální predikce
9.
Recediva – pojem vývoj
9.1
Kriminologické pojetí
9.2
Penologické pojetí
9.3
Fenomenologie recidivity
10.
Rozdělení recidivy
11.
Příčiny recidivy a prevence
11.1
Prevence recidivy kriminality
12.
Viktimologie – pojem a předmět zkoumání
12.1
Předmět
12.2
Viktimnost
12.3
Viktimizace
12.4
Význam
13.
Význam viktimologie pro trestní právo
13.1
Trestní právo hmotné
13.2
Trestní právo procesní
14.
Proces viktimizace, pojem viktimnosti
14.1
Problémy viktimizace
14.2
Možnost stát se v populaci obětí

Úryvek

"2. Stav, struktura a dynamika kriminality
Stav kriminality vyjadřuje početnost, kvantitativní charakteristiku trestných činů nebo osob, které je spáchaly, v absolutních číslech. Ta charakterizují nejobecnější, vnější stránku kriminality. Její výskyt, rozsah.

Struktura kriminality vyjadřuje podíl jednotlivých trestných činů, na celkovém počtu všech trestných činů spáchaných na určitém území v konkrétním časovém období. Možným východiskem pro analýzu struktura kriminality je rozdělení trestné činnosti podle druhů, a to v podobě tzv. takticko.statistické klasifikace (jak je uplatňuje policejní kriminální statistika) či podle hlav zvláštních částí trestního zákona (justiční kriminální statistika). V souvislosti s analýzou kriminality byly proto činěny pokusy posuzovat strukturu kriminality též podle její závažnosti s uplatněním určitých hledisek. Jde, jinak vyjádřeno, o nejednoduchou problematiku měření tíže kriminality. Takto diferencovaný pohled na kriminalitu lze získat zejména stanovením podílu závažné kriminality (vraždy loupeže, znásilnění aj.) a podílu ostatní kriminality, posouzením podle výše trestní sazeb stanovených v zákoně či výše trestu uložených pravomocně jednotlivým pachatelům, podle výše způsobené škody nebo již rozlišením dokonaných trestných činů a jejich pokusů. Statistické údaje o kriminalitě též umožňují uplatnit kriminálně geografické pohled vyjadřující nestejné zatížení registrovanou kriminalitou v rozličných územních jednotkách.

Dynamiky kriminality charakterizuje trestnou činnost v pohybu, změně, v určitém konkrétním časovém období na určitém území. Pod pojmem dynamika se rozumí dynamika stavu či úrovně kriminality jako celku či jejich strukturálních částí. V rámci úvah o dynamice kriminality se někdy vyčleňují pojmy tendence kriminality nebo trend kriminality označení výsledného poznatku analýzy dynamiky kriminality. Hovoří se pak o vzestupné nebo klesající tendenci (trendu) či stagnaci. Pravidelnosti vyskytující se v rozložení kriminality vedou k pokusům o předvídání budoucího vývoje kriminality jako celku a jejich individuálních komponent – kriminalistické prognózy:
a) Analytické, které vycházejí z matematicko-statistických principů hodnocení základních tendencí vývoje kriminality a jevů s ní spjatých.
b) Intuitivní, využívající znalosti odborníků k odhadům budoucího pravděpodobného vývoje.
c) Filosofického typu a globální, které dávají povšechný nadhled a spočívají v kombinování uvedených a případně dalších metod.

Prostřednictvím statistických údajů o kriminalitě získáváme informace pouze o kriminalitě zjevné (registrované). Jde tedy o větší či menší část kriminality skutečné. O další části spáchané kriminality se orgány činné v trestním řízení nedozví, a proto nemohla být registrována v oficiálních statistikách. Jde o skrytou (latentní) kriminalitu. Existence latentní kriminality relativizuje všechny dostupné údaje o stavu, struktuře a dynamice kriminality. Míru latentní kriminality ovlivňuje intenzita formální a neformální kontroly, tolerance poškozených a úroveň právního vědomí občanů. Je zřejmé, že tento rozsah (míra latence, latentnost) se u jednotlivých druhů kriminality a jednotlivých trestných činů podstatně liší (míra závažnosti TČ, obtížnost odhalování). Např. nízká míra latentnosti u vražd a vysoká u úplatkářství,)."

Poznámka

Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií.
Rozsah vypracování jednotlivých otázek se pohybuje od 0,5 do 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19638
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse