Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Kvalita ve veřejné správě

Kvalita ve veřejné správě

Kategorie: Management, Ekonomické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledné zápisky z přednášek se zabývají problematikou kvality ve veřejné správě. Po úvodní přednášce jsou probrány aspekty kvality a jejího řízení. Následující oddíl se soustředí na podporu kvality v rámci veřejné politiky se zaměřením na Českou republiku. Po přehledu nástrojů řízení kvality se pak přednášky zabývají procesy a procesním řízením, českými technickými normami i benchmarkingem. Zvláštní přednáška patří také otázce sebehodnocení. Nakonec jsou uvedeny další příklady uplatňování kvality ve veřejné správě.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Reforma veřejné správy
1.2.
Pojem kvalita
1.3.
Obecné požadavky na kvalitu služby
2.
Kvalita a její řízení
2.1.
Východiska
2.2.
Vývoj přístupů k řízení kvality
2.3.
Současné postupy managementu kvality
2.4.
Kontrola kvality
2.5.
Řízení kvality
2.6.
Zabezpečování kvality
2.7.
Komplexní management kvality (TQM)
2.8.
Zásady TQM
2.9.
Řízení času – time based management (TBM)
2.10.
Reeingineering
2.11.
Kvalita ve veřejném sektoru
2.12.
New public management
2.12.1.
Orientace
2.12.2.
Prostředky k dosažení cílů
2.13.
Základní pojmy a souvislosti s řízením kvality
2.14.
Měření
2.15.
Demingův cyklus zlepšování
2.16.
Náklady na kvalitu
2.17.
Parametry dosažitelného cíle
3.
Veřejná politika a kvalita
3.1.
Veřejná politika
3.2.
Národní politika kvality
3.3.
Cíle NPK
3.4.
Úkoly státu pro splnění cílů NPK
3.5.
Strategie Národní politiky kvality v ČR 2008–2013
3.6.
Vybrané oblasti
3.7.
Aktivity Rady kvality ČR na období let 2008–2013
3.8.
Náklady a přínosy NPK
3.9.
Organizační a administrativní zabezpečení
3.10.
Česká společnost pro jakost
3.11.
Ceny za kvalitu
3.12.
Úkoly
4.
Nástroje řízení kvality
4.1.
Diagram afinity
4.2.
Relační diagram
4.3.
Rozhodovací diagram
4.4.
Maticový diagram
5.
Procesy a procesní řízení
5.1.
Proces
5.2.
Průběh procesu
5.3.
Kategorie procesů
5.4.
Přístupy k řízení
5.5.
Procesní přístup
5.6.
Charakteristika procesního přístupu k řízení
5.7.
Cíl procesního řízení
5.8.
Principy procesního řízení
5.9.
10 principů procesního řízení
5.10.
Zavádění procesního řízení v organizaci
5.11.
Fáze zavádění procesního řízení
5.12.
Procesní cyklus
5.13.
Procesní audity agend veřejné správy podle hexagonu veřejné správy
5.13.1.
Hexagon veřejné správy
5.13.2.
Pilotní projekt (2007)
5.13.3.
Výsledky projektu
5.13.4.
Očekávané cíle procesních analýz
5.13.5.
Očekávané změny
6.
ISO 9000
6.1.
Co je to technická norma?
6.2.
Co se rozumí pod pojmem česká technická norma?
6.3.
Způsoby přejímání do soustavy ČSN
6.4.
ISO
6.5.
Vznik a základní charakteristika norem ISO ř. 9000
6.6.
Typy norem ISO 9000 (v pojetí ČSN)
6.7.
ČSN EN ISO 9000:2006 – základní principy a slovník
6.8.
Pojmy týkající se kvality
6.9.
ČSN EN ISO 9001:2001 – požadavky
6.10.
Požadavky na dokumentaci
6.11.
Příručka kvality
6.12.
Odpovědnost managementu
6.13.
Management zdrojů
6.14.
Realizace produktu
6.15.
Měření, analýza a zlepšování
6.16.
Praxe s ISO 9000 ve VS od r. 2004
7.
Benchmarking
7.1.
Vymezení
7.2.
Podstata
7.3.
Východiska a historie
7.4.
Důvody pro využití
7.5.
Charakteristika efektivnosti
7.6.
Ve veřejném sektoru
7.7.
Kategorie
7.8.
Aspekty
7.9.
Realizace
8.
Sebehodnocení aneb od EFQM Excelence ke CAFu
8.1.
Pojmy, nástroje
8.2.
Jaké jsou přínosy sebehodnocení?
8.3.
Jak na sebehodnocení aneb výběr správné metody sebehodnocení
8.4.
Kritéria výběru sebehodnocení rozdíly ve vyzrálosti/úsilí
8.5.
Proces sebehodnocení
8.6.
Základní koncepce excelence podle modelu Excelence EFQM
8.7.
Model Excelence EFQM
8.8.
Model CAF
8.9.
Bodové hodnocení
8.10.
Klasický panel předpokladů
8.11.
Klasický panel výsledků
9.
Kvalita ve VS, BSC, MA 21
9.1.
Model CAF
9.2.
Předpoklady inovací ve veřejné správě
9.3.
Inovace ve VS
9.4.
Typologie inovačních návrhů
9.5.
Typologie metod a nástrojů
9.6.
Balanced Scorecard
9.7.
Místní agenda 21
9.8.
Kritéria MA 21
9.9.
Přehled kategorií
9.10.
Indikátory udržitelného rozvoje
9.11.
Společné evropské indikátory

Úryvek

"Reforma VS
• v 90. letech byla změněna Ústava,
• obnovení samosprávy na základní úrovni (obce),
• krajská úroveň zrušena,
• okresní úřady (zrušeny k 31.12. 2002),
• stále máme 8 krajů z roku 1960 – vymezuje správní obvody,
• financování a reforma veřejných financí,
• obcí máme 6 250,
• změna rozpočtové soustavy, pravidel,
• e-government,
• registry.

Pojem kvalita
• kvalitu určují vlastnosti výrobku, které splňují potřeby zákazníků a tím poskytují uspokojení z výrobku,
• kvalita sestává z neexistence nedostatků,
• v podmínkách VS je kvalita definována jako míra naplňování oprávněných požadavků zákazníků na požadovanou veřejnou službu nebo občanů na kvalitu života v dané obci, regionu či kraji.

Vnímání kvality služeb

Obecné požadavky na kvalitu služby
• spolehlivost,
• pružnost,
• vhodné prostředí,
• odborná způsobilost,
• vlídné zacházení,
• dostupnost.

2. přednáška
Vývoj přístupu ke kvalitě a jejího řízení TQM, NPM…

Východiska

• Soukromý sektor – kvalita prostředek konkurenceschopnosti,
• Kvalita je považována za cíl managementu vedoucí k rentabilitě,
• Kvalita a nároky na ní jsou ovlivněny technologickým vývojem a celkovým rozvojem společnosti.

Vývoj přístupů k řízení kvality
• Počátky přístupů k řízení kvality je možné vysledovat v 30. letech minulého století v pracích Stewarta (Walter Andrew Shewhart, USA, nar. 1891, zem. 1967, fyzik, statistik), které aplikoval statistické metody na měření odchylky charakteristických vlastnosti výrobků. Využito ve zpracovatelském průmyslu během 2. světové válce v USA.
• Následující vývojová etapa pojetí řízení kvality je spojena s hodnocením a prověrkou systému řízení u dodavatelů. Impuls – vývojový vojenský program – atomová ponorka.
• Poslední stupeň ve vývoji řízení kvality lze nazvat „Stupeň TQM“. Zásadním impulsem zrodu uvedené koncepce byla zvyšující se konkurence a nároky zákazníků. Kontrolu kvality byla doplněna o preventivní opatření a statistické metody se používají k řízení procesů a hodnocení jejich způsobilosti. Součástí tohoto rozvoje je vznik organizací typu EOQ, EFQM či podpora cen za kvalitu."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schéma o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25691
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse