Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management - výpisky z přednášek

Management - výpisky z přednášek

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů, Strategický management, Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou odrážek pokrývá hlavní oblasti teorie a praxe managementu od jeho historických pojetí po management jakosti. Po definici managementu se text věnuje některým manažerským směrům 20. století a obrací se k funkcím, činnostem i vlastnostem manažera. Dotýká se poté etických aspektů managementu a pokračuje problematikou rozhodování a podrobněji také tématem řízení lidských zdrojů. Dále se dostává k otázkám komunikace a konfliktů v organizaci a vyjednávání a nakonec na zbylém prostoru probírá obsah strategického managementu a plánování a stručně také produkčního managementu a managementu jakosti.

Obsah

1.
Vymezení managementu
2.
Vývoj přístupů k managementu
2.1.
Vědecké řízení
2.1.1.
Racionální práce
2.1.2.
Plánování práce
2.2.
Behavioristický přístup
2.3.
Moderní teorie řízení
2.3.1.
Systémový přístup
2.3.2.
Kontingenční přístup
3.
Úloha manažera a úrovně managementu
3.1.
Operační
3.2.
Technická
3.3.
Strategiciká
4.
Manažerské role
4.1.
Interpersonální
4.2.
Informační
4.3.
Rozhodovací
5.
Manažerská kritéria a fáze kariéry
6.
Etické aspekty managementu a vztah k zákazníkům
7.
Rozhodování jako součást řízení
7.1.
Rozhodování programovatelné a neprogramovatelné
7.2.
Postup rozhodování
7.3.
Formy rozhodování
7.4.
Metody skupinového rozhodování
7.4.1.
Brainstorming
7.4.2.
Delfská metoda
7.4.3.
Skupmysl
8.
Řízení lidských zdrojů
8.1.
Vymezení personalistiky
8.2.
Plánování lidských zdrojů
8.3.
Získávání pracovníků
8.3.1.
Analýza pracovního místa
8.3.2.
Zdroje hledání
8.3.3.
Výběr, jeho metody a fáze
8.3.4.
Efektivita práce nového zaměstnance
8.4.
Formy vnitropodnikového rozvoje
8.5.
Personální hodnocení
8.6.
Teorie motivace
8.6.1.
Vymezení motivace
8.6.2.
Maslowova hierarchie potřeb
8.6.3.
Teorie spravedlnosti
9.
Komunikace v řízení
9.1.
Proces komunikace
9.2.
Komunikace v rámci organizace a její směry
9.3.
Problémy komunikace a jejich příčiny
10.
Konflikty
10.1.
Vymezení a vývoj teorií konfliktu
10.2.
Konflikty uvnitř organizace
10.3.
Příčiny a zdroje konfliktů
10.4.
Přístupy ke konfliktu
11.
Prezentace manažerů
11.1.
Funkce
11.2.
Porady a jejich program
12.
Vyjednávání
12.1.
Vymezení
12.2.
Proces vyjednávání
13.
Strategický management a strategické plánování
13.1.
Strategický management
13.2.
Strategické plánování
13.2.1.
Vymezení
13.2.2.
Oblasti
13.2.3.
Poslání
13.2.4.
Strategie
13.2.5.
BCG matice
13.2.6.
Strategie přístupu
14.
Produkční management
15.
Management jakosti

Úryvek

"M A N A G E M E N T

• proces koordinovaných činností skupiny pracovníků, který má za cíl dosáhnout produktivní práci lidí
• zabývá se analyzováním, plánováním, řízením a kontrolou
2 pohledy – umění, schopnost jedince zvládnout 4 procesy - není vědou
- věda o řízení

• činnost interdisciplinární /řada lidských činností – sociologie, ekonomie, androgika, logika,statika…/

Vývoj: 19.st, spjat s s vývojem ekonomiky

Rozvoj: kryje se s rozvojem průmyslové výroby 1/3 19.st

Empirický postup - zintenzivnění práce

1. RACIONÁLNÍ PRÁCE
• jak lidé pracují a jak to zaplatit - FREDERIK W. TAYLOR = TAYLORISMUS – stopky- stopoval, jak dlouho trvá ta určitá práce a pak stanovoval normy a odměny

PÁSOVÁ VÝROBA – 1905- Ford
• určoval tempo výroby /objem produkce za určitou dobu / = díky Taylorovi
• negativní – tvrdé normy /moc rychlé/
• 2.pol. 20. st. – Taylorismus zakázán v některých státech
• TAYLOR – základ moderního managementu

2. PLÁNOVÁNÍ PRÁCE

• Henry GRANTT
• posun dopředu, kdo co jak bude dělat = racionalizace lidské činnosti
• důraz na jednotlivce = ŠKOLA lidských vztahů – zkoumání vlivu prostředí na zaměstnance
• produktivita je přímosměrná na motivaci pracovníka
• existuje = projektivní hmotná stimulace /kdo méně pracuje, toho výkonnější uhání, výkonnější pracují méně, aby nepracovali na nemakačenka/

50.léta = BEHAVIORISTICKÝ PŘÍSTUP = kombinace přístupů ekonomiky, andragogiky…/
• každý pracovník je jiný a má svá specifika, která je nutno zohlednit
• snaží se dosáhnout optima zohledněním
• akceptovat menšiny nutno /“Mogadišo“ 1993 – Humanitární pomoc Somálsku = nepochopení jiných kultur/

MODERNÍ TEORIE ŘÍZENÍ

syntetické: spojují několik různých přístupů a teorií"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou zvýrazněny verzálkami.
Vzniklo jako výpisky z předmětu Management v 1. ročníku Vysoké školy hotelové.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22914
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse