Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Marcel Mauss: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech

Marcel Mauss: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech

Kategorie: Ekonomie, Antropologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové II

Charakteristika: Práce představuje dílo Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnost od francouzského etnologa a sociologa Marcela Mausse. Věnuje se poskytování darů, směně a dalším ekonomickým transakcím, které využívají obyvatelé Polynésie, Melanésie a amerického Severozápadu. Text shrnuje hlavní témata knihy, seznamuje s jejími stěžejními myšlenkami a přibližuje různé typy transakcí, které jednotlivé kultury a kmeny používají. Ty pak porovnává se starými právními systémy, především evropskými a indickými.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dar a potlač jako neodmyslitelné závazky
3.
Výměna darů a povinnost je oplácet
4.
Systém se rozšiřuje aneb štědré dary a platidla
5.
Porovnání principů daru a směny ve starých právních systémech
6.
Které závěry kniha přináší?
7.
Použitá literatura

Úryvek

"II. Dar a potlač jako neodmyslitelné závazky
Téma knihy, respektive eseje, je hned v jejím úvodu autorem vymezeno jako zkoumání „dobrovolné, zdánlivě nenucené a nezištné, přitom však nucené a zištné povahy řečených dávek. Ty na sebe téměř vždy berou podobu daru.“ Při rozboru dané problematiky vychází ze základních otázek „jaké je právní a zájmové pravidlo, jež v zaostalých či archaických společnostech způsobuje, že přijatý dar se závazně oplácí? Jakou moc má v sobě darovaná věc, že ji obdarovaný oplácí?“ Odpovědi na tyto otázky pak přinášejí závěry týkající se vzájemného směňování ve společnostech, charakter směny a smlouvy společností atd.
Jak již bylo naznačeno výše, Mauss využívá ve svém výzkumu metody přesného srovnávání a to tak, že nejprve studoval předmět svého výzkumu v oblastech Polynésie a Melanésie, který následně srovnával se studovanými právními systémy.

Předpoklad, že takzvané primitivní kmeny, v našem případě Polynésané a Melanésané, nepraktikují ekonomické obchodní transakce, je v zásadě nesprávný. Směnu statků tvořil detailně propracovaný systém, který měl jasná pravidla a určoval a ovlivňoval v mnoha ohledech život všech obyvatel. „Předně to nejsou jednotlivci, ale společenství, kdo směňují, uzavírají smlouvy a vzájemně se zavazují.“ Kooperují vzájemně celé kmeny, rody či rodiny, a jsou konfrontováni buď přímo nebo prostřednictvím svých náčelníků. Tyto „transakce“ pak nejsou pouhou směnou statků. Jsou také společenskou interakcí, převyšující významově prostý obchod. Přinášejí prvky „zdvořilosti, hostiny, obřadů, vojenské výpomoci..., slavností, her a trhů, při nichž je obchod pouze jedním momentem.“ Je nutné pro náš další výklad poznamenat, že tyto vzájemné služby jsou uskutečňovány na základě dobrovolnosti a to prostřednictvím darů, „třebaže jsou ve své podstatě pod trestem soukromé či skupinové války povinné.“ Tento princip nazývá Mauss „systémem totálních závazků“, praktikovaný ve společnostech, které předpokládají spolupráci částí kmenu.
Specificky pro zkoumané kmeny z oblasti amerického Severozápadu autor vymezuje pojem „potlač“, typickou formu totálních závazků, znamenající „živit“ či „konzumovat“, F. Boasem charakterizovanou jako „place of being satiated; místo, kde se nasytíš.“ Mauss potlač dále specifikuje jako „totální závazek v tom smyslu, že celý kmen prostřednictvím svého náčelníka uzavírá smlouvu za všechny... Takovýto závazek ze strany náčelníka však zabývá výrazně soutěživého rázu. Je v zásadě lichvářský a okázalý.“ Instituce potlače byla objevena pouze u kmenů na severozápadě Ameriky a blízkých oblastech, všude jinde kmeny zůstávají u primitivnějšího typu totálních závazků.
„Fenomén potlače, jak jej Mauss popisuje, vyznačuje jiný princip ekonomické směny než ten, který pokládáme za přirozený – princip směny, který není založen na ekvivalenci a na symetrické reciprocitě, nýbrž na asymetrii. Tato asymetrie, tedy povinnost vracet přijaté dary s úrokem, vracet víc, než bylo přijato, mnohdy nabývá, jak víme, vyhroceně destruktivní a kompetitivní povahy.“7a Zásadní pravidlo v potlači z oblasti morálky totiž nutí výměnou za přijatý dar nabídnout jiný s jakousi nadhodnotou, úrokem.

III. Výměna darů a povinnost je oplácet
První výzkumy v oblasti Polynésie sledující systém darů existenci potlače prakticky vylučovaly, až později se tento názor zmírnil a bylo prokázáno, že se systém smluvních darů vztahuje na řadu významných okamžiků v životě tamních obyvatel, jako například manželství, narození, nemoc atd. Právě zde byly doloženy neodmyslitelné prvky potlače, a to prvek cti, prestiže a prvek povinnosti za každou cenu dary opětovat. Jako příklad uveďme praktikování potlače při narození dítěte. „Po oslavách narození, poté co muž a žena přijali a oplatili statky mužské a ženské, nebyli bohatší než dříve. Dostalo se jim však uspokojení v tom smyslu, že viděli to, co považovali za velkou poctu – množství statků, nahromaděných u příležitosti narození jejich syna.“

V kultuře Maorů jsou statky taonga, tedy statky pojící se k půdě, které obecněji označují majetek a přinášejí bohatství, silně spjaty s jejich majiteli. Maorové věřili, že tento druh majetku má jakési hau, tedy určitou duchovní sílu, která nutí bezpodmínečně ke směně. „Vy mi dáte nějaké taonga, já ho dám někomu třetímu, ten mi oplatí jiným, protože ho k tomu pudí hau mého daru, a já jsem povinován vám tuto věc vrátit, protože vám musím vrátit to, co je ve skutečnosti plodem hau vašeho tonga.“ Podle Mausse si dar, i když dárci již nepatří, z něho stále něco uchovává, proto je zavazující a zavazuje do té doby, dokud obdarovaný neposkytne dárci rovnocennou nebo vyšší náhradu. Právě tímto způsobem je utvářena silná právní vazba, která je z povahy věci vazbou duchovní."

Poznámka

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra sociologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22208
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse