Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Personální management

Personální management

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň

Charakteristika: Práce se formou podrobných výpisků věnuje jednotlivým oblastem personálního managementu - strategii rozvoje lidských zdrojů, personálnímu plánování, Job analysis procesu, získávání, výběru, orientaci a adaptaci zaměstnanců, jejich výcviku, hodnocení, rozvoji personálu a managementu, plánování kariéry a výcviku zaměstnanců, personálnímu auditu a motivování. Práce je psána formou poznámek a obsahuje celou řadu schémat. Obsahuje také poměrně humorné překlady frází používaných zaměstnavateli a zájemci o práci.

Obsah

1.
Strategie rozvoje lidských zdrojů a personální plánování
2.
Job analysis process
3.
Získávání zaměstnanců
4.
Výběr zaměstnanců
5.
Orientace a adaptace zaměstnanců
6.
Výcvik – training
7.
Hodnocení výcviku
8.
Rozvoj personálu a managementu
9.
Pracovní hodnocení – hodnocení výkonnosti
10.
Plánování kariéry
11.
Plán výcviku a rozvoje zaměstnance
12.
Personální audit
13.
Výkonnost – motivování

Úryvek

“Tvorba LZ strategie ( autor SNELL):
Obecně je obvyklé při tvorbě strategie LZ postupovat v násl. krocích
1. sledování a zkoumání vnějšího prostředí
2. identifikace strategických podnikatelských záměrů, na něž bude položen důraz
3. vymezení záležitostí mng lidí kritických pro úspěch podnikání
4. vytvoření strategie se zaměřením na relevantní záležitosti a stanovení vhodných metrik pro tuto strategii
5. komunikování všeho potřebného ve vazbě na tuto strategii

Účast mng LZ při tvorbě strategie firmy Golden a Ramanujam (85) zkoumali podrobně 10 firem s cílem popsat propojení mezi oblastí LZ a podnikovými výsledky. Zaměřili se hlavně na procesy a strukturu vztahů mezi oblastí LZ a strategií organizací. Výsledky → 4 typy vazeb:

1. administrativní vazba
- fungování LZ je kompletně odděleno od strategie firmy

2. jednocestná vazba
- top mng definuje úlohu LZ v obchodní strategii, od LZ se očekává, že vytvoří potřebné postupy k naplnění strategie a pomohou tak implementovat strategii

3. dvoucestná vazba
- LZ jsou zdrojem informací, které top mng využívá při tvorbě strategie, zároveň pak LZ aktivně přispívají k naplnění strategie

4. integrativní vazba
- ředitel LZ je plnohodnotným a významně přispívajícím členem týmu, který tvoří strategii.


Strategie LZ – opatření
 vytvořit formální proces účasti liniových vedoucí v případě LZ
 vytvořit formální mechanismus na identifikaci trendů v externím prostředí
 začít tvorbu strategie s předpokladem, že vše, co se teď dělá v této oblasti, je špatné nebo to vůbec neexistuje
 identifikovat klíčové podnikatelské a lidské metriky, které budou charakterizovat úspěch, tyto metriky komunikovat zaměřeně do systému organizace a do společenství zaměstnanců
 pomocí takových to metrik vytvořit takovou strategii, která bude podněcovat aktivitu ke splnění cílů
 pamatovat, že strategie LZ je proces, ne dokument, ani intervence nebo jednotlivá událost

Základní otázky, které musí manageři řešit, chtějí – li uplatnit v plné míře koncepci řízení LZ (Hrabětová)

1. Stanovení míry participace zaměstnanců

2. vytváření pracovních systémů – organizace práce
- organizovat je třeba pracovníky, informace, činnosti, technologii, techniku

3. Řízení mobility pracovních sil
- patří sem získávání pracovníků, jejich formován, hodnocení, uvolňování

4. Systém odměňování
- budu se systémem orientovat na jedince či na skupiny


Na základě těchto rozhodnutí mohou personalisti s liniovými managery vytvořit nosnou koncepci řízení LZ."

Poznámka

Přepis slajdů promítaných v rámci přednášek předmětu - Personální management - na ZČU v Plzni, fakultě ekonomické.

Obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9983
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse