Podniková ekonomika

Kategorie: Ekonomie, Podniková ekonomika, Ekonomické - ostatní

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované otázky k ústní zkoušce z podnikové ekonomiky. Popisuje jaké jsou typy podniků, cíle podniku a podnikové výrobní faktory.

Obsah

1.
Podstata podnikání
2.
Klasifikace podniků
3.
Podnikové cíle
4.
Okolí podniku
5.
Podnikové výrobní faktory
6.
Dlouhodobý neoběžný majetek
7.
Kapitál podniku
8.
Podnikové řízení

Úryvek

"FO je konkrétní osoba, vlastník, vystupuje vlastním jménem a nese plnou odpovědnost
PO není konkrétní osoba, je jí společnost nebo podnik
- podnik a hospodářský systém
o systémově indiferentní podniky – faktory nezávislé na hospodářském systému
 finanční rovnováha
 ekonomický princip
 ..
o systémově podmíněné znaky – faktory závislé na hospodářském systému
 tržní hospodářství (co není zakázáno je povoleno)
• autonomní určování hospodářského plánu,
• výdělečný princip,
• princip soukromého vlastnictví
 plánované hospodářství (co není povoleno je zakázáno)
• princip orgánu
• princip plnění plánu
• princip společenského vlastnictví
- tabulka na str. (?)

Podstata podnikání
- podnikání můžeme vymezit jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku (obchodní zákoník)
- podstatou podnikání je samostatné rozhodování o oboru podnikání, právní formě, umístění podniku, zp. Rozdělení hospodářského výsledku atd.
- hlavní předpoklady podnikání
o svobodná a otevřená ekonomika – všichni mají stejné informace
o právní záruky vlastnických práv – princip soukromého vlastnictví, podnikatel nechce mít svůj majetek vyvlastněn, pokud to není ve veřejném zájmu
o stabilní podnikatelské prostředí pro realizaci dlouhodobých záměrů firmy
 stabilita politického systému
 daňová systém
 vývoj makroekonomických veličin (inflace, kurz měny, nezaměstnanost)
- podnikatelská činnost je hybnou silou úspěšného rozvoje podniků v tržním hospodářství. Důležité aspekty.
o Hledání a objevování ekonomických příležitostí
o Rozdělování finančních zdrojů pro danou podnikatelskou aktivitu
o Přebírání odpovědnosti za řízení podniku
- Základní rysy podnikání
o Dosažení zisku jako přebytku výnosů nad náklady
o Dosažení zisku pomocí uspokojování potřeb zákazníků
o Potřeby zákazníků uspokojovány výrobky a službami prostřednictvím trhu, kde podnikatel musí čelit riziku, podnikatel musí sledovat takovou strategii a politiku, která by riziko snížila na přijatelnou úroveň
o Na začátku podnikání vkládá do svého podniku kapitál – snaha podnikatele o zhodnocení kapitálu, který byl do podniku vložen

2.kapitola
Typologie podniku (rozčlenění podniků do určitých skupin)

Klasifikace podniků dle různých kritérií
- Podle velikosti – podle počtu zaměstnanců
o Mikro 1 – 9 zaměstnanců
o Malé méně než 100 zaměstnanců obrat menší 30mil
o Střední méně než 500 zaměstnanců obrat menší 100 mil
o Velké více než 500 zaměstnanců obrat vyšší 100mil
 Nové evropské kritéria
• počet zaměstnanců
• obrat
• hodnotu majetku
• nezávislost
- Podle právní formy podnikání
o Podnikání FO
o Podnikání PO
o Podniky jednotlivce
o Obchodní společnosti
 Osobní
 Kapitálové
 Smíšené (tabulka v otázkách EKMAN)
o Družstva
o Státní podniky
o Sdružování podniků, mezinárodní spolupráce
- Podle hospodářských odvětví
o Podle katalogu OKEČ
o Hospodářství je členěno do sektorů
 Primární sektor – prvovýroba = statky přímo z přírody, zemědělství, těžba, rybolov
 Sekundární sektor – druhovýroba = statky vyprodukované prvovýrobou, např. strojírenstvím (textilní, potravinářský průmysl)
 Terciální sektor – podniky služeb
 Kvartální sektor – společnosti zabývající se vědou a výzkumem – inovační a vývojové centra, univerzity
- Podle druhu výkonu
o Podniky produkující hmotné statky
o Podniky produkující služby
- Podle způsobu zhotovování výkonů
o Podle výrobních principů
o Podle výrobních …
- Podle převládajícího výrobního faktoru
o Pracovně intenzivní – podniky služeb, vysoký podíl mzdových nákladů
o Kapitálově intenzivní – podniky mají vysoký stav dlouhodobého hmotného majetku
o Materiálově intenzivní – spotřeba materiálu – chemičky, potravinářské podniky
- Podle závislosti na stanovišti
o Surovina - cementárna
o Energie – vodní/věrtná elektrárna
o Pracovní síla
o Odbytu
- Podle pohyblivosti
o Zcela vázané na stanoviště
o Z části vázané na stanoviště
o Cestující podniky – cirkus, kolotoče, stavební podniky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28595
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse