Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pojmy z veřejné správy

Pojmy z veřejné správy

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručné vysvětlení pojmů z oblasti veřejné správy. Pojmy jsou seřazeny podle abecedy a věnují se například významným osobnostem, obcím a krajům, jejich zastupitelstvím, politickému systému České republiky, soudnictví či formám vlády.

Úryvek

"David Osborne – Reinventing government – spíše sloužit než řídit, veřejný zájem je cílem, nikoliv produktem vážit si občanství a státní služby více než podnikání, 90. léta
Definice státu – viz. Max Weber
Definice veřejné správy – 2 přístupy – záměrná činnost vykonávaná ve veřejném zájmu, souhrn institucí, které tuto činnost vykonávají
Viz Richard Pomahač/Pavel Mates/Jan Vláčil
Devoluce – převedení pravomocí
Důraz na veřejný sektor – Přenosil a Volek - veřejná správa je chápána jako souhrn procesů řízených, regulovaných a zabezpečovaných státem a jeho institucemi, souhrn všeho, co se týká občana, veřejný sektor je část ekonomiky, kde se ve veřejném zájmu realizují veřejné služby
Ekklésia – shromažďování občanů
Federalizace – rozpad, rozdělení
Feudum – osobní smlouva mezi pánem a vazalem
Francie – poloprezidentský model dělby moci, prezident volen na 5 let (max. 2 období), do r. 2000 na 7 let, Ústava z r. 1958, neexistuje mechanismus odvolání prezidenta, vláda, výkonná moc, premiér jmenován prezidentem, odpovědná Národnímu shromáždění, ministerská rada pod vedením prezidenta, kabinetní rada pod vedením premiéra, parlament, zákonodárná moc, Národní shromáždění, 577, 5 let, Senát, 329, nevyvážený bikameralismus, Senát je pře-hlasovatelný, soudní moc, vykonávaná Státní radou, dualismus soudní moci, soudní řád, správní řád, Ústavní rada, 9 členů na 9 let, 3 prezident, 3 senát, 3 NS, funguje jako ústavní soud, 1968, de Gaullova politická regionalizace, 1982-86, administrativní reformy socialistické vlády, 1986, volby do regionálních rad, místní správa, vysoký počet obcí, cca 40000, velký počet malých obcí, prvky napoleonského systému, starostu volí obecní rada, departement, prefekt, jmenován centrem, region, regionální rada volí prezidenta rady
Francouzský systém – na místní úrovni existují vedle sebe oddělené orgány samosprávy a státní správy
Fungování politických stran – závislé na velikosti obce, malé obce, malá členská základna, omezená činnost, předvolební mobilizace, středně velké obce, standardnější charakter, mini-mální koordinace postupů, největší obce, podobnost s fungováním parlamentních frakcí, schůze před jednáním zastupitelstva, ustavení zastupitelských frakcí
Georg Jellinek – viz základní atributy státu
Government – tradiční pojem pro VS
Governance – nový pojem pro VS, komplexita moderní společnosti, prolíná se politické jed-nání, veřejná i soukromá správa
Herbert Simon – teorie omezené racionality, nové pohledy na chování a jednání lidí, lidé v praktickém životě nehledají optimální řešení problémů, ale spokojí se s prvním, které vypadá uspokojivě
Hlavní teoretické přístupy ke správní vědě – tradiční – zkoumání, identifikace správní vědy předmětem jsou právní normy, dedukcí se interpretuje jejich výklad, moderní – správní věda je chápána jako samostatný obor, předmětem zkoumání je státní správa jako druh řízení, multidisciplinární charakter
Hlediska působnosti VS – věcná – v jakých věcných záležitostech orgán působí, územní – rozsah působnosti daného orgánu, časová – časové omezení působnosti, osobní – spíše výji-mečné, může být přeneseno na určitou osobu v souvislosti s výkonem její funkce
Horizontální dělba moci – exekutiva, judikativa, legislatura"

Poznámka

Pojmy jsou v textu tučně zvýrazněny. Práce obsahuje velké množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20839
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse