Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Představení a analýza firmy Ravak, a. s.

Představení a analýza firmy Ravak, a. s.

Kategorie: Finanční analýzy, Management, Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Seminární práce z managementu přináší komplexní představení a marketingovou i finanční analýzu firmy Ravak, a. s., zaměřující se na výrobu sanitárních zařízení. Úvodní část má podobu literární rešerše problematiky benchmarkingu a následuje po ní představení činnosti, historie a výrobků dané firmy. V druhé polovině práce je charakterizováno tržní prostředí společnosti, její vnitřní i vnější vztahy a provedena STEP, SWOT a Porterova analýza. Rozebrána je i finanční situace firmy a navrženy strategie pro její rozvoj. Nechybí popis manažerských funkcí ve společnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Benchmarking – literární rešerše
2.1.
Definice benchmarkingu
2.2.
Postup benchmarkingu
2.3.
Druhy benchmarkingu
2.4.
Typy benchmarkingu
2.5.
Přístupy benchmarkingu
2.6.
Proces benchmarkingu
2.7.
Vhodný kandidát benchmarkingu
2.8.
Výsledek benchmarkingu
2.9.
Přínos benchmarkingu
2.10.
Fungování Českého benchmarkingového indexu
2.11.
Česká společnost pro jakost
2.12.
Pravidla chování benchmarkingu
3.
O firmě RAVAK, a. s.
3.1.
Představení společnosti
3.2.
Charakteristika firmy
3.3.
Předmět podnikání
3.4.
Současnost společnosti
3.5.
Filozofie firmy
4.
Historie společnosti
5.
Představení výrobků RAVAK
5.1.
Sprchové kouty
5.2.
Sprchové vaničky
5.3.
Akrylové vany
5.4.
Hydromasážní systémy
5.5.
Koncepty RAVAK
5.6.
Elektronika
5.7.
Vybavení a doplňky
6.
Charakteristika trhu
6.1.
Vývoj nabídky
6.2.
Vývoj postavení společnosti na trhu
6.3.
Vznik dceřiných společností a export
6.4.
Nejprestižnější obchodní úspěchy
7.
Vztahy společnosti RAVAK, a. s.
7.1.
Vztahy k odběratelům a dodavatelům
7.2.
Vztahy společnosti ke konkurenčním podnikům
7.3.
Vztahy k zaměstnancům
7.4.
Vztah k zákazníkům
8.
Analýza vnějšího prostředí
8.1.
STEP analýza
8.2.
Portrova analýza
9.
Analýzy vnitřního prostředí
9.1.
Finanční analýza
10.
SWOT analýza
10.1.
Zhodnocení výsledků SWOT analýzy
11.
Navržení strategií pro RAVAK, a. s.
11.1.
Obchodní strategie
11.2.
Mediální kampaň
11.3.
Rozšíření nabídky výrobků
11.4.
Otvírání nových trhů v zahraničí
12.
Popis manažerských funkcí
12.1.
Organizování
12.2.
Plánování
12.3.
Komunikace
12.4.
Kontrola
12.5.
Zhodnocení činnosti vlastní analytické firmy
13.
Závěrečné slovo manažera
14.
Závěr
15.
Přílohy (fotografie, kopie dokumentu)

Úryvek

"1 LITERÁRNÍ PŘEHLED

(anglicky bench - laťka a marking – označení)

Je to nástroj strategického managementu, s kterým poprvé přišla firma Xerox Corporation v roce 1979.
Tato metoda spočívá ve srovnávání s ostatními konkurenčními firmami, zjištění vlastních silných a slabých stránek a jeho výsledek upozorní na oblasti, ve kterých firma zaostává za konkurencí.

1.1 Definice benchmarkingu

• Benchmarking je nástroj, který pomáhá lépe pochopit konkurenční pozici organizace, definuje nejlepší pracovní postupy a začleňuje je do aktivit podniku. Srovnání s výkony jiných organizací umožňuje stanovit silné stránky společnosti a oblasti pro její rozvoj.

• Proces neustálého srovnávání a měření organizace oproti vůdčím firmám kdekoliv na světě, s cílem získat informace, které organizaci pomohou přijmout (a realizovat) aktivity, vedoucí ke zlepšení své vlastní výkonnosti.

• Robert C. Camp, jedna z vůdčích osobností benchmarkingu, definuje benchmarking jako: Hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům.

• Benchmarking je srovnávání výkonnosti s nejlepší praxí.
(Představuje neustálý proces měření systémů, postupů a produktů uvnitř organizace, ale též srovnávání se s konkurencí nebo jinými organizacemi, které jsou nejúspěšnějšími ve svém oboru.)
1.2 Postup benchmarkingu
1) poznejte důkladně svoji pozici na trhu, svoji činnost, sebe - přednosti a slabiny (neznáš-li je, nemůžeš se zlepšit) a snaž se o jejich kvantifikaci (o kolik je konkurent lepší, kolik má zákazníků apod.).
2) jak si vede konkurence - jakými způsoby dosahuje svých výsledků, urči jejich přednosti a slabiny (srovnávej se jen s tím nejlepším).
3) na základě zjištěných informací definuj faktory úspěchu - převezmi to nejlepší od svých konkurentů - formy převzetí mohou být různé - napodobení, modifikace, akceptace.
4) získejte převahu - napravil jsi své nedostatky a využíváš svých předností.
5) tyto kroky stále opakujte - nebuďte nikdy dostatečně spokojeni s dosaženým.

1.3 Druhy benchmarkingu
 benchmarking výkonů (srovnávání klíčových finančních a dalších ukazatelů)

 benchmarking procesů (srovnání procesů)

 benchmarking nejlepších postupů (srovnání s nejlepšími organizacemi v místním, celostátním, nebo mezinárodním měřítku)

1.4 Typy benchmarkingu

 Interní (vnitřní) benchmarking
- srovnává podobné činnosti, postupy či výkony v rámci různých podnikatelských jednotek jedné organizace

 Externí (vnější) benchmarking
- porovnává svou organizaci s nějakou jinou podobnou nebo stejnou organizací

 Funkční (odvětvový) benchmarking
- porovnává výrobky, služby a pracovní postupy společnosti s jinými špičkovými společnostmi bez ohledu na obor, v němž fungují

 Konkurenční benchmarking
- je zaměřen na specifické produkty, procesy nebo metody používané přímými konkurenty organizace

 Generický benchmarking
- srovnává pracovní praktiky nebo procesy, které jsou nezávislé na odvětví.
1.5 Přístupy benchmarkingu

a) Výkonový benchmarking
- soustředí se na relativní výkonnost pomocí vybraného souboru měřítek (často mezi konkurenty). Hodnotí se převážně parametry související s kvalitou (včetně technických parametrů) a produktivitou (výrobní náklady, cena).

b) Procesní benchmarking
- měří individuální výkonnost procesu a jeho funkčnost oproti organizacím, které jsou vůdčími (nejlepšími) v provádění těchto procesů. Procesní benchmarking hledá nejlepší praktiky (Best Practices) v provádění jednotlivých procesů. Odpovídá tedy na otázku: jak organizace dosahuje vynikající výkonnosti? Procesní benchmarking vyžaduje návštěvy partnerů a řádnou přípravu."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, fotografie, schémata, ilustrace a kopie dokumentu, rozsah čistého textu činí cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24154
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse