Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Problematika interpersonálního vnímání u příslušníků ozbrojených sborů: preselekce a odhalování klamajících účastníků řízení - bakalářská práce

Problematika interpersonálního vnímání u příslušníků ozbrojených sborů: preselekce a odhalování klamajících účastníků řízení - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce je zaměřena na poměrně úzce vymezenou část problematiky interpersonálního vnímání příslušníků ozbrojených sborů, a to na preselekci klamajících účastníků řízení a některé jeho souvislosti. Zabývá se vhodnými formami edukace státních zaměstnanců, kteří vedou řízení s obdobnými cíli. Samostatné části práce jsou věnovány vlivům prostředí, psychoaktivním látkám, verbálním i neverbálním složkám komunikace, postupům asertivní komunikace. Práce také zmiňuje výsledky malého empirického šetření a několika výzkumných rozhovorů.

Obsah

Úvod
Interpersonální percepce
1.1.
Vliv prostředí
1.2.
Fenomén prvního dojmu
1.3.
Možné ovlivnění percepce úředníka klamajícím
Nefyziologická podpora kvality percepce
2.1.
Psychoaktivní látky
Klamání
3.1.
Důvody pro klamání, poznámka ke vlivu kultury
3.2.
Formy, způsoby a techniky klamání
Verbální komunikace
4.1.
Poznámka ke vnímání (nejen) verbálních projevů
4.2.
Zvláštní způsoby dotazování
4.3.
Možnost využití komunikačních stylů
4.4.
Možnosti uplatnění asertivních technik
Neverbální komunikace
Problém z pozice úředníka
6.1.
Postoje účastníka řízení z pohledu úředníka
Problém z pozice účastníka řízení
Výzkumná empirická šetření
8.1.
Vzorek, místa pozorování
8.2.
Zjištění z empirických šetření
Závěr
Použitá literatura

Úryvek

"3. Klamání
Smyslem klamání je odvádět pozornost od pravdy, pravdu zakrývat. Zjišťování pravdy, jak je naznačeno v úvodu práce, je relativně často hlavním úkolem zaměstnanců státu nebo jeho entit. Ona pravda, kterou tito zaměstnanci hledají, je zpravidla v normách, nejčastěji zákonech, popisována jako skutečnost, skutečný stav věci, objektivní realita. Již od dob Demokrita, který tvrdil, že „…s pravdou je tomu podobně, jakby ležela ponořena v nějaké studni, která je tak hluboká, že nemá dno…“ (Švandová cituje Demokrita, 1999, s. 33), panuje značná skepse ohledně zjišťování pravdy. Samo vymezení pojmu pravda, ke kterému klamání a lež komplementárně přináleží, přineslo dlouhou řadu konceptů a teorií – příkladmo korespondenční teorii pravdy, sémanticku teorii pravdy, koherenční teorii pravdy, pragmatickou teorii pravdy a další. Pravda sama, bez ohledu na její konstrukci, může být vnímána absolutně nebo relativně. Mnohá pravda v plynutí času je strhávána realitou a stává se nepravdou (Švandová, 1999, s. 20-55). Pro úředníka je základním úkolem vymezit svůj postoj k realitě a hledanou pravdu maximálně zjednodušit. Najít otázku na odpověď „Má tento účastník řízení čestné úmysly?“ může být mnohdy nemožné, jednodušší ale může být odpovědět na otázku „Je v tomto zavazadle heroin?“. Je zřejmé, že úředník, ověřující informace prezentované jako pravdu, by měl být schopen zejména pochopit, jakou pravdu hledá a co tedy je klamem ve vztahu právě k této pravdě.

Klamání je fenomén, kterému jsme průběžně vystavováni každý den. Je skutečností, že příslušníci některých profesí jsou klamání vystaveni častěji a dokonce se od nich vyžaduje, aby byli proti klamání odolní, respektive byli úspěšnější v odhalování klamání, než je většinová populace. Zejména v dnešní době, kterou někteří autoři označují za období nadprodukce poznatků, které nemůžeme ani zkonzumovat (Mleziva, 2000, s. 21), může být větším problémem klamání detekovat – naše kapacita přijímat a analyzovat informace je vytížena tak plně, že již nemá volné rezervy.
Ona „nadprodukce poznatků“, správněji možná informační přetlak nebo informační inflace, působí jednak pozitivně (máme množství metodického, srovnávacího i kontextuálního materiálu pro snazší rozpoznávání klamání), zároveň ale také negativně, neboť naše kapacita je z velké části zatížena hodnocením pravdivosti, platnosti, relevantnosti a využitelnosti. Průvodním jevem toho, že je značná část našeho analytického výkonu vázána na zvládnutí současné informační exploze, je částečné omezení vnímavosti pro nové podněty, částečně neochota nové podněty přijímat.
Bez ohledu na tyto nepříjemné souvislosti je řada zaměstnanců státní správy (policisté, celníci, imigrační úředníci a mnoho dalších) nucena podstupovat nespočet úředních jednání s cílem detekovat klamající osoby. Tato jednání jsou mnohdy velmi krátká, trvající jen desítky sekund, někdy i jen sekundy. Někteří státní zaměstnanci provádějí tyto činnosti intuitivně, někteří se snaží využívat poznání nabyté ve školách, kursech, v odborné literatuře."

Poznámka

Obsahuje tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 40 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6371
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse