Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny - otázka ze sociální patologie 4/5

Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny - otázka ze sociální patologie 4/5

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka do předmětu sociální patologie s názvem Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny v úvodu definuje rodinu a její typy. Poté se zabývá jednotlivými poruchami ve výchově, se kterými se mohou rodiče dítěte potýkat. Následuje charakteristika syndromů týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Závěr patří seznámení s rizikovými faktory a důsledky nevhodného působení rodiny. Předchozí otázku naleznete zde Návykové a impulzivní poruchy - otázka ze sociální patologie 3/5 a následující zde Kriminalita a delikvence - otázka ze sociální patologie 5/5.

Obsah

1.
Rodina a její typy
2.
Poruchy ve výchově a funkcích rodinného prostředí
2.1.
Poruchy rodičovské role
2.2.
Dysfunkční a afunkční rodina
3.
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
3.1.
Fyzické týrání a jeho formy
3.2.
Psychické týrání a jeho formy
3.3.
Sexuální zneužívání a jeho formy
3.4.
Zanedbávání a jeho formy
3.5.
Münchhausenův syndrom
4.
Rizikové faktory a sociální důsledky nevhodného působení rodiny
4.1.
Rizikové faktory a důsledky psychické deprivace
4.2.
Rizikové faktory a důsledky týrání
4.3.
Rizikové faktory a důsledky zneužívání
5.
Shrnutí

Úryvek

"PORUCHY VE VÝCHOVĚ A FUNKCÍCH RODINNÉHO PROSTŘEDÍ

- Poruchy rodičovské role
Rodiče z různých důvodů nemohou, nejsou schopni nebo nechtějí vykonávat to, co je nezbytné a potřebné pro zdárný vývoj dítěte. Tyto poruchy jsou souhrnně označování jako poruchy rodičovství. Můžeme je dále třídit následujícím způsobem:

Rodiče se o své dítě nemohou starat: důvody spočívají například v nepříznivých přírodních podmínkách a situacích (přírodní katastrofy), v poruchách fungování celé společnosti (válka) nebo při narušení rodinného systému jako celku (nemoc, úmrtí, nepříznivý stav dítěte, kdy dítě nemůže žít doma).

Rodiče se o své dítě starat neumějí či neodvedou: jde o situace, kdy rodiče nejsou schopni zabezpečit dětem alespoň přiměřený vývoj a uspokojit jejich základní potřeby z důvodu vlastní nezralosti, částečně sem lze zařadit i situaci dětí rozvádějících se či rozvedených rodičů, patří sem také situace, kdy se rodič nemůže o své dítě starat, neboť druhým rodičem, který má dítě v péči, je u v tom zabraňováno.

Rodiče se o děti starat nechtějí: příčiny spočívají v poruchách osobnosti rodičů (disharmonická osobnost, psychopatie, maladaptace), kteří si neplní své rodičovské povinnosti.

Rodiče se o děti starají nadměrně a hyperprotektivně: dítě dostává více pozornosti, než je třeba. Důsledkem je nepřipravenost na samostatný život, nerespektování druhých atd.


- Dysfunkční a afunkční rodina
Rodina z hlediska společnosti plní řadu funkční (biologických, ekonomických, sociálních, psychologických). V případě, že některé z funkcí nejsou plněny, může se stát pro její příslušníky zdrojem negativního vývoje, poruch chování a vznik a rozvoje sociálně patologických jevů, V takovém případě hovoříme o afunkční či dysfunkční rodině.

Dunovský vypracoval diagnostický nástroj hodnotící funkčnost rodiny sledovaného dítěte (tzv. Dotazník funkčnosti rodiny) – v něm se opírá o hodnocení osmi diagnostických kritérií: složení rodiny, stabilita rodiny, sociální a ekonomická situace, osobnost rodičů, osobnost sourozenců, osobnost dítěte, zájem o dítě, péče o dítě. Na základě těchto kritérií byly autorem popsány čtyři typy rodin:

o Funkční rodina – je v ní zajištěn dobrý vývoj dítěte, 85% rodin ve společnosti,
o Problémová rodina – závažnější poruchy některých nebo všech funkcí, které vážněji neohrožují rodinný systém či vývoj dítěte. 12 – 13% rodin v populaci,
o Dysfunkční rodina – vážné poruchy některých nebo všech funkcí rodiny. Ohrožují nebo poškozují rodinu jako celek a zvláště vývoj a prospěch dítěte. Takové rodiny tvoří asi 2% .
o Afunkční rodina – poruchy jsou tak velkého rázu, že rodina přestává plnit svůj základní úkol a dítěti závažným způsobem škodí nebo ho ohrožuje v samotné existenci. Jediným řešením je umístění dítěte do náhradní rodiny. V populaci se vyskytuje asi 0,5% takových rodin."

Poznámka

Vypracováno do předmětu Sociální patologie. Klíčová slova jsou tučně zvýrazněna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23201
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse