Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Sociální patologie: teorie příčinnosti sociálních deviací a závislosti - vypracované otázky

Sociální patologie: teorie příčinnosti sociálních deviací a závislosti - vypracované otázky


Kategorie: Psychologie, Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky ke zkoušce ze Sociální patologie. Text definuje sociální patologii a informuje o klasifikaci sociálně patologických jevů. Seznamuje s teoriemi příčinnosti sociálních deviací a uvádí jejich přehled, včetně významných představitelů. Věnuje se problematice závislostí se zaměřením na nikotinismus a alkoholismus. Popisuje diagnostická kritéria závislostí, i možnosti prevence.

Obsah

1.
Vymezení sociální patologie jako vědní disciplíny
1.1.
Sociální patologie - vymezení
1.2.
Definice sociální patologie
1.3.
Klasifikace sociálně patologických jevů
1.4.
Sociálně patologické jevy X sociální deviace
1.5.
Dle Ondrejkoviče v současnosti do skupiny sociálně patologických jevů patří
1.6.
Sociologie deviantního chování
1.7.
Sociální normy
1.7.1.
Ve vztahu k sociálním normám můžeme sociální chování dělit dle Ondrejkoviče
1.7.2.
Mechanismy sociální kontroly dodržování norem a jejich sankcionování
1.8.
Přístupy k sociální patologie v ČR
2.
Teorie příčinnosti sociálních deviací. Přehled sociálních deviací.
2.1.
Teorie sociálních deviací
2.2.
Biologické teorie
2.2.1.
Italská pozitivistická kriminologie (antropologická škola)
2.3.
Biosociologické teorie
2.4.
Psychologické teorie
2.5.
Sociální teorie
2.6.
Vzhledem ke vztahu mezi subjektem a objektivní situací existují v zásadě tři přístupy
2.7.
Další sociologické teorie deviantního chování
2.7.1.
Teorie sociální anomie
2.7.2.
Teorie sociální dezorganizace
2.7.3.
Teorie kulturního přenosu
2.7.4.
Teorie sociální kontroly
2.8.
Základní kontrolní mechanismy
2.8.1.
Příčiny endogenní
2.8.2.
Příčiny exogenní (Rodina, party, vrstevnické skupiny, hromadné sdělovací prostředky)
2.9.
Vysvětlete jak funguje následující schéma příčinnosti sociálních deviací
2.9.1.
Negativní sociální jevy
2.9.2.
Asociální jednání
2.9.3.
Sociálně patologické jevy
3.
Problematika závislostí
3.1.
Pojmy a úvodní charakteristika jevu
3.1.1.
Závislost
3.1.2.
Nešpor uvádí znaky závislosti
3.1.3.
Abstinenční syndrom = odvykací stav při absenci drogy
3.1.4.
Co je droga?
3.1.5.
Narkomanie
3.1.6.
Toxikomanie
3.1.7.
Akutní intoxikace
3.1.8.
Etapy vzniku závislosti
3.1.9.
Specifika jednotlivých závislostí
3.1.10.
Pokud jde o drogy v úzkém slova smyslu nejčastější členění je na
3.1.11.
Vývoj a stav závislostí v naší republice
3.2.
Nikotinismus = tabakismus
3.2.1.
Pasivní kouření
3.2.2.
Tabák
3.2.3.
Typologie kuřáků
3.2.4.
Důvody kouření můžeme vidět v psychologických vlivech, vlivech dědičnosti a důvodech sociálních
3.2.5.
Následky kouření
3.2.6.
Aktuální stav
3.3.
Alkoholismus
3.3.1.
Abúzus alkoholu
3.3.2.
Alkoholik
3.3.3.
Alkohol
3.3.4.
Alkohol má 4 základní funkce, role
3.3.5.
Skála rozlišuje 4 stupně přístupu k alkoholu
3.3.6.
5 typů závislosti na alkoholu dle Jellineka
3.3.7.
Vznik závislosti
3.3.8.
Riziko vzniku závislosti na konzumaci alkoholických nápojů (Jaroslav Skála)
3.3.9.
Nešporovská diagnostika
3.3.10.
Účinky
3.3.11.
Vývoj – fáze
3.3.12.
Následky dlouhodobého užívání alkoholu
3.3.13.
Prognóza
3.3.14.
Psychoterapie v léčbě závislostí
3.3.15.
Terapeutická komunita
3.3.16.
Anonymní alkoholici
3.3.17.
Ústavní léčba
3.3.18.
Apolinář
3.3.19.
Prevence

Úryvek

"Další sociologické teorie deviantního chování:
1.) Teorie sociální anomie
Spojována se jménem EMILE DURHEIM, který věnuje stěžejní pozornost tzv. sociální solidaritě, díky níž se lidé sjednocují ve společnost a která produkuje normální dělbu práce. Pokud stávající sociální solidarita není v souladu s existující dělbou práce, narůstají sociálně patologické jevy, dochází k rozkladu sociálních norem, přestávají platit pravidla  vzniká ANOMIE jako důsledek náhlých ekonomických zvratů a změn
Anomii spojuje se sebevražedností – spojoval sebevražedné chování s ekonomickým stavem společnosti
Dürkheimův koncept rozpracoval ROBERT K.MERTON – shoduje se, že sociální patologie je produktem struktury společnosti a její kultury. Odhaluje mýtus tzv. amerického snu, kdy všichni mají stejnou příležitost dosáhnout bohatství a úspěchu. Pokud jej někteří nedosáhnou, dochází k frustraci tím může dojít i k deviantnímu jednání.
2.) Teorie sociální dezorganizace
Teorie je spojována s působením chicagské sociologické školy (základní sférou zájmu byla sociální ekologie). Představitelé FLORIAN ZNANIECKI a ROBERT E.PARK sledovali jak v rámci industrializace a postupující dělby práce dochází ke specializaci a k vytváření odlišných hodnot a norem. Střetávání odlišných subkultur snižuje možnost sociální kontroly. Pozorovali, že mladiství se nejčastěji dopouštějí deviantního jednání se svými staršími sourozenci nebo jako členové gangu  dezorganizované prostředí sousedských vztahů pomáhá produkovat a zachovávat „kriminální tradice“ a ti, kteří se v dezorganizovaném prostředí narodí, jsou nuceni jednat deviantně
3.) Teorie kulturního přenosu
Tvrdí, že deviantní chování je naučeno stejným způsobem jako chování konformní, totiž interakcí s ostatními lidmi. Vzniká v určitých subkulturách, v nichž je pokládáno v zásadě za normální. EDWIN H. SUTHERLAND vychází z představy, že kriminální jednání je naučené v procesu komunikace s druhými, v procesu socializace – takto se dá vysvětlit např. výskyt sebevražednosti v Japonsku, kde tento jev je projevem odvahy a hrdinství
4.) Teorie sociální kontroly
vysvětluje deviantní chování oslabením či absencí sociální kontroly. Vychází z předpokladů, že lidé jsou konformní, pokud působí sociální kontrola.
Mechanismy sociální kontroly dodržování norem a jejich sankcionování
Normy můžeme respektovat na základě vlastního přesvědčení o jejich správnosti, ale většinou je dodržujeme proto, že s jejich porušením je spojena sankce.  Sankce jsou reakcí na chování jednotlivce nebo skupiny, která má zajistit, aby chování bylo v souladu s danou normou.
Sankce
- pozitivní – udělení pochvaly
- negativní – trest
- formální – tam, kde existuje speciální skupina lidí nebo organizace, jejíž úkolem je zajistit dodržování norem – PČR
- neformální – spočívá na spontánní reakci okolí než na organizovanosti
Všude, kde existují pravidla a normy a jejichž dodržování je kontrolováno, bude institut sociální kontroly. Sociální kontrola udržuje konformní chování, vyspělejší část společnosti je konformní díky seberegulaci. "

Poznámka

Vypracované otázky do předmětu Sociální patologie.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: pdf.uhk.cz/kspas/socialni-patologie.pdf
http://zefram.klfree.net/cvut/tisk/otazka_c%5B1%5D.9.doc.; http://ireferaty.lidovky.cz/334/3413/Nikotinismus; http://www.alkoholik.cz/diagnostika_naduzivani_alkoholu.htm; http://www.jabok.cuni.cz/knihovna/pub/psychol_2.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17355
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse