Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociální politika, osobnost člověka - přednášky

Sociální politika, osobnost člověka - přednášky

Kategorie: Politologie, Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se ve své klíčové části zabývají sociální politikou a v závěru se stručně dotýkají tématu lidské osobnosti. Úvod patří obecnému vymezení sociální politiky a nastínění jejích společenských souvislostí. Práce charakterizuje dále myšlenkové směry, jež formovaly dnešní pojetí sociální politiky, a zachycuje její klíčové principy od zásady sociální spravedlnosti po princip participace. Pozornost poté věnuje modelům, funkcím a nástrojům sociální politiky, odkud se obrací k historii a formám státní sociální podpory. Poslední téma z oblasti sociální politiky představuje sociální pomoc a zbylý prostor je pak určen znakům a složkám lidské osobnosti.

Obsah

1.
Sociální politika
1.1.
Vymezení sociální politiky
1.2.
Sociální politika a sociální realita
1.3.
Situace v ČR
1.4.
Principy a znaky sociální politiky
1.5.
Typy sociální politiky podle vlivu na ekonomický vývoj
2.
Principy, modely a funkce sociální politiky
2.1.
Historie
2.1.1.
Liberalismus
2.1.2.
Křesťanství
2.1.3.
Demokratický socialismus
2.2.
Principy sociální politiky
2.2.1.
Princip sociální spravedlnosti
2.2.2.
Princip sociální solidarity
2.2.3.
Princip subsidiarity
2.2.4.
Princip participace
2.3.
Tři základní modely sociální politiky
2.3.1.
Institucionálně-redistributivní model
2.3.2.
Výkonový model
2.3.3.
Reziduální model
2.4.
Funkce sociální politiky
2.4.1.
Ochranná
2.4.2.
Rozdělovací a přerozdělovací
2.4.3.
Homogenizační
2.4.4.
Stimulační
2.4.5.
Preventivní
3.
Nástroje sociální politiky
3.1.
Právní a ekonomické
3.2.
Rozdělení z hlediska času
3.3.
Rozdělení z hlediska aplikace opatření
4.
Státní sociální podpora
4.1.
Historie
4.2.
Čtyři testované dávky
4.3.
Plošné dotace
5.
Sociální pomoc
5.1.
Charakteristika
5.2.
Způsob financování
5.3.
Řešení chudoby
5.4.
Nástroje sociální pomoci
6.
Osobnost člověka
6.1.
Osobnost a její znaky
6.2.
Složky osobnosti
6.2.1.
Schopnosti
6.2.2.
Motivace
6.2.3.
Temperament
6.2.4.
Charakter
6.3.
Vztahy člověka

Úryvek

"Sociální politika je politikou, která se primárně orientuje k člověku, k rozvoji, kultivaci jeho živ. podmínek, dispozic, k rozvoji jeho osobnosti a kvality života.

1. - SP je vždy součástí společenského celku, není izolovaná
- dochází k prolínání sfér ekonomické, sociální, ekologické, vědeckotechnické, kulturní, politické, …
- SP rozvíjí se v celém systému a jeho prostřednictvím

2. - rozvoj společnosti je závislý na rozvoji a kultivaci člověka
- čl. má ve vyspělém světě prioritu
- společnost je závislá na ekon. měřitelných hodnotách, ale i na sociálním kapitálu

3. - lidský faktor přispívá a spoluvytváří k utváření morálního a názorového klimatu
- SP může ovlivňovat lidské postoje, názory

SP = snaha, aby byla spol. co nejideálněji uspořádána
SP = souhrn zásad směřujících k odstranění či zmírnění vad spol. života

Pojem „sociální“
a. = společenský
b. = aktivity směřující k zlepšování životních podmínek
c. = řešení nepříznivých nebo nouzových situací (pejorativní použití)

sociální realita = sociální sféra
– SP ovlivňuje sociální realitu
– sociální realita = systém soc. vztahů, podmínek a procesů, které se projevují v obsahu a charakteru činností, v chování, v potřebách, v zájmech, hodnotách a cílech soc. subjektů
– určité vědomé chování, které ovlivňuje životní podmínky lidí (= pracovní podmínky, podmínky za které si udržím zdraví, podmínky za kterých můžu studovat,…)

Situace v ČR:
A. širší pojetí SP – jednání státu a ostatních subjektů, kterým je ovlivňována sociální sféra společnosti
B. užší pojetí SP – cílem je reagovat na sociální rizika resp. jejich negativní důsledky (stáří, nemoc, invalidita, …) a eliminovat soc. tvrdosti, které doprovázejí fungování tržního mechanismu (nezaměstnanost, chudoba, …)

1. aktivní (perspektivní SP) – usiluje o prevenci
2. pasivní (retrospektivní SP) – řeší již vzniklé problémy

– zákl. principy – solidarita, soc. demokracie
– soc. politika je systém soc. zabezpečení (zajišťuje stát)
– shoda občanů nad obsahem soc. zabezpečení (demokracie) » soc. zab. je součást programu dem. společností
– soc. zab. je úzce spojeno s pol. systémem (propojení politických, sociálních a ekonomických systémů)
– soc. pol. mohu dělat a rozvíjet pokud mám dost ekonomických zdrojů
– pol. strany mají často před volbami sociální hesla » občané na to slyší – zejména důchodci, jelikož jsou nepracující a tím pádem závislí

Vymezení sociální politiky podle vlivu na ekonomický vývoj

1. typ SP – soc. opatření pouze zabezpečující chod (určuje všeobecně platná pravidla - stanovená zákonná pracovní doba, zkušební doba,…)
2. typ SP – sociální opatření měnící chod ekonomiky a to buď v její prospěch nebo jsou překážkou (mzdová politika); minimální mzda - nástroj požadovaný odbory (chápána jako nástroj záruky výdělku této minimální částky - nemusí však působit ve prospěch lidí - zaměstnavatelé radši, než aby přijali někoho za minimální mzdu a museli tak platit do sociálního systému, nepřijmou nikoho)
3. typ SP – sociální opatření směřující k sociálním právům na určitý ekonomický blahobyt (= všichni ve státě mají v určitém standardu možnost dosáhnout určitých životních podmínek) "

Poznámka

Zpracováno ve formě odrážek. V textu se objevují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22480
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse