Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociální psychologie pro učitele

Sociální psychologie pro učitele

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Zápisky z přednášek přehledně zpracované formou odrážek uvádí do problematiky sociální psychologie se zaměřením na poznatky využitelné v učitelské praxi. Text seznamuje s předmětem sociální psychologie, problematikou socializace, sociálního učení, sociálních skupin a rolí, sociální percepce, vůdcovství či afiliace a dalšími tématy.

Obsah

1.
Předmět sociální psychologie
1.1.
Předmět a cíle studia
1.2.
Dimenze zkoumání a jeho přínos
2.
Socializace
2.1.
Vymezení, trvání
2.2.
Výsledek socializace
2.3.
Fáze socializačního procesu
2.3.1.
Imitace
2.3.2.
Identifikace
2.3.3.
Interiorizace
3.
Formy sociálního učení
3.1.
Vymezení sociálního učení a jeho produkty
3.2.
Činitelé
3.3.
Sociální posilování
3.4.
Imitace
3.5.
Identifikace a další formy
4.
Typy a základní znaky sociální skupiny
4.1.
Stabilita skupiny
4.2.
Zaměřenost a další znaky skupiny
5.
Skupinová dynamika
5.1.
Skupinové normy
5.2.
Koheze, soudržnost
5.3.
Napětí
5.4.
Vývoj skupiny
5.5.
Typy skupiny
6.
Sociální distance a její měření
6.1.
Bogardova škála
6.2.
Sociometrie
7.
Sociální role a sociální status
7.1.
Výkon sociální role
7.2.
Dělení sociálních rolí
8.
Vrstevnické skupiny
8.1.
Charakteristika
9.
Rodina
9.1.
Znaky
9.2.
Způsob života
9.3.
Historie
9.4.
Funkce
9.5.
Model rodiny jako sociální dělohy
9.6.
Determinanty, interakce
9.7.
Rodina klanová
10.
Poruchy chování se sociálním základem
10.1.
Socializované
10.2.
Nesocializované
10.3.
Sociální klasifikace poruch chování
11.
Sociální percepce
11.1.
Zákonitosti
11.2.
Chyby v posuzování
12.
Vůdce
12.1.
Zdroje autority
12.2.
Šest forem společenské moci
12.3.
Charakteristiky úspěšného vůdce
12.4.
Styly vedení
13.
Afiliace
13.1.
Vymezení
13.2.
Potřeba afiliace
14.
Kultura ze sociálně psychologického hlediska
14.1.
Vymezení
14.2.
Kultura explicitní a implicitní
14.3.
Obsah kultury
14.4.
Vliv kultury na jedince
14.5.
Kulturní normy
14.6.
Vztah jedince a kultury

Úryvek

"1. Předmět sociální psychologie
• Sociální interakce
• Studuje společenský život člověka
o Jeho vztahy k jiným lidem
o Společenské aktivity a činnosti
o Zvláštnosti sdružování lidí
o Psychologické aspekty struktury a dynamiky sociálních útvarů (skupiny, společenství)
• Potřeba pronikat do zákonitostí utváření, fungování, rozvíjení mezilidských vztahů a vlastně všech rovin vztahů, které přináší společenský život člověka
• Centrum pozornosti: kontakt, vztah, interakce
• Je důležité brát zřetel na:
o Prostředí
o Situace
o atmosféra
• dimenze zkoumání sociální psychologie:
o intrapersonální – důsledky společenského života uvnitř osobnosti
o interpersonální – studují mezilidské vztahy, interpersonální kontakty – bezprostřední nebo zprostředkované
o společenská – studuje produkty společenského života, ať už materiální nebo nemateriální povahy
• přínos pro učitele, vychovatele
o podává „fyziologii“ sociálního života jedince
o potřebují ho znát proto, aby ho mohli ovlivňovat – a to efektivně
2. Socializace
• Přeměna biologického jedince v kulturní bytost
• Zařazování se, začleňování, vrůstání do společnosti
• Je vyžadováno neustálé navazování, prohlubování a rozšiřování sociálních kontaktů v rámci sociokulturního systému
• Souhrn procesů vzájemné interakce mezi společností a jednotlivcem
• Smyslem socializace je humanizace (polidštění) jednotlivce, utvoření lidské individuality
• Celoživotní proces
• Jedinec se díky měnícím se podmínkám, statusům a rolím dostává do nových situací, které nemá dosud zvládnuté na svém chování a musí se s nimi vyrovnat
• V určité fázi socializace se jedinec sám zmocňuje norem, které mu slouží jako nástroj k sociální situaci – později je předává dál a socializuje druhé
• Výsledek socializace
• Jedinec začleněný di skupiny, schopný plnit očekávání skupiny nebo společnosti
• Fáze socializačního procesu
• Imitace – nápodoba
 Podstatou je observační učení
 Nerozhoduje, co se právě děje s pozorující osobou, ale to, co se děje s modelem
 Hlavní znaky nápodoby:
 Může být mimoděčná, nezáměrná, či vědomě kontrolovaná
 Chování, prožívání, postoje a stavy napodobujícího, stimulované chování modelu a přibližující se k němu
 Vztah mezi modelem a napodobujícím může být buď přímý nebo zprostředkovaný
 Závislost na přítomnosti modelu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24555
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse