Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Téze k psychologii a sociologii v podnikání

Téze k psychologii a sociologii v podnikání

Kategorie: Management, Psychologie, Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Význam psychologie a sociologie v řízení organizace - obecná východiska: vymezení psychologie a sociologie v systému věd, biologický a sociální základ lidské psychiky, psychologický poznatkový systém, využití psychologie a sociologie ve společenské praxi, význam psychologie práce, její historický vývoj. Praktické uplatnění psychologie a sociologie v podniku. Metody psychologie práce. Význam práce v životě člověka. Výkon, jeho posuzování a hodnocení, individuální odlišnosti. Profesionální orientace a posuzování způsobilosti pracovníka pro danou profesi. Význam faktorů vnějšího prostředí na chování člověka i firmy.

Osobnost člověka v organizaci - význam osobnostních vlastností,schopností a dovedností. Vliv temperamentových vlastností na výkon a profesi. Pracovní a sociální adaptace člověka v organizaci. Význam osobnostních vlastností v řídící činnosti. Významné osobnosti celosvětového managementu. Rozdílnosti v řízení a vedení lidí ve vybraných zemích. Test osobnosti vedoucího pracovníka.

Motivace a stimulace k práci - co je to motivace a jak vzniká, základní zdroje motivace: význam základních lidských potřeb, postojů, zájmů, hodnot a ideálů. Motivační profil člověka. Vybrané teorie motivace. Pracovní jednání a motivace. Modely pracovního jednání. Psychologická smlouva. Motivace a stimulace, závislost stimulace a hmotné odměny. Motivační soulad identifikace člověka s prací, profesí a podnikem. Pracovní výkon, spokojenost a motivace. Test osobní spokojenosti s prací (studiem).

Sociální interakce a komunikace, komunikace v organizaci, komunikace s veřejností a na veřejnosti - sociální chování a sociální působení. Sociální interakce a její význam. Podstata sociální a personální percepce, chyby a omyly v posuzování lidí. Faktory ovlivňující spolehlivost percepčních soudů. Komunikace verbální a neverbální, její specifické formy a podoby. Komunikace v organizaci - marketingová komunikace, obchodní jednání a vyjednávání, asertivita jako strategie jednání, další techniky efektivní komunikace. Komunikace s veřejností. Komunikace na veřejnosti (praktická cvičení a vystoupení). Jak vnímáme své okolí a účastníky jednání - cvičení.

Skupinová dynamika organizačních vztahů.Vůdcovství - pojem sociální skupina. Dělení sociálních skupin. Znaky malé sociální skupiny. Charakteristické rysy soc. skupiny. Skupinový tlak, konformismus. Skupinové normy, role, sankce. Komunikační a vztahová struktura uvnitř skupiny. Sociometrie. Sociogram, sociometrické diagramy, sociometrická matice.

Psychologie a sociologie v podnikání
Psychologie v obchodní činnosti a službách
Sociální kontakt v obchodě a službách
Psychické nároky na výkon v obchodní činnosti:

Zvládání činností v obchodě a službách předpokládá i další dovednosti a schopnosti - psychologie zboží, nabídky a poptávky. Prostředky nabídky. Poptávka, americký model spotřebního chování. Osobnost spotřebitele. Motivace spotřebního chování. Potřeby. Vliv postojů na spotřební chování. Vliv společnosti. Psychologie prodeje. Osobnost prodávajícího. Typy zákazníků.

Psychologie a sociologie v podnikání - firemní kultura a identita. Charakter podnikové kultury - silná podniková kultura, slabá podniková kultura, změna podnikové kultury. Typologie podnikové kultury. Prostředky podnikové kultury. Podniková identita a etika. Podniková kultura mezinárodních společností.

Organizační chování, metody a techniky sociologického výzkumu - organizační chování. Kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum. Kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Metody a techniky sociologického výzkumu, poznávací cyklus. Používané intervence (opatření) v organizačním chování. Organizační rozvoj. Vývoj názorů na organizaci. Organizační struktura - typy, chování lidí ve funkcionální struktuře, chování lidí v divizionální struktuřč, chování lidí v maticové struktuře.

Vliv ekonomiky na individuální chování. Psychologie trhu. Racionalita v ekonomické psychologii. Příčiny a funkce práce. Vliv práce na lidské chování. Makroekonomické důsledky spoření, faktory ovlivňující spoření. Poskytování darů, darování. Psychologické formy kompenzace za altruismus. Sázení, hry o peníze - subkultura sázkaře, faktory ovlivňující chování při sázení. Daně a zdaňování. Trh a psychologie trhu.

Reklama, propagace a public relations - komunikační proces v reklamě. Faktory a činitelé ovlivňující působení zprávy. Strategie účinné komunikace na trhu. Proces vytváření účinné komunikační zprávy. Extrémní prvky v reklamě. Propagace. Podpora prodeje. Public relations. Formy reklamní činnosti v malé firmě.

Sociálně patologické jevy v současné společnosti - sociální patologie. Agrese, delikvence. Závažné sociálně patologické jevy ve společnosti - závislosti, mentální anorexie a mentální bulimie, další návykové a impulzivní poruchy (pyromanie, patologické kradení, trichotilomanie, patologické hráčství, diagnóza patologického hráčství, léčba), sekty, šikanování (mobbing), makrosociální projevy sociálně patologického chování (sebevražednost).

Každý z okruhů obsahuje také doporučenou literaturu, které se jej týká.

Úryvek

.

Poznámka

Práce používá nestandardní fonty, s nimi má 53 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3995
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse