Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Vybrané politiky v působnosti EU i členských států (komunitární politiky)

Vybrané politiky v působnosti EU i členských států (komunitární politiky)


Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Podrobná a přehledná práce seznamuje s vybranými veřejnými politikami EU, které mají komunitární charakter. To znamená, že o kompetence v těchto oblastech se dělí členské státy a EU. Jmenovitě to jsou politiky sociální, ochrany životního prostředí, průmyslová, energetická, vědecko-technologická, politika na ochranu spotřebitele a regionální a strukturální politika.

Obsah

1.
Sociální politika EU
1.1.
Římská smlouva
1.2.
Evropský sociální fond, záruky zaměstnancům
1.3.
Jednotný vnitřní trh
1.4.
Charta základních sociálních práv pracovníků
1.5.
Maastrichtská smlouva
1.6.
Nové oddíly sociální politiky
1.7.
Amsterodamská smlouva
1.8.
Společná strategie boje proti nezaměstnanosti
1.9.
EU a nové země
2.
Politika ochrany životního prostředí
2.1.
Z historie politiky ochrany ŽP
2.2.
Hlavní úkoly
2.3.
Amsterodamská smlouva
2.4.
Zásady politiky ochrany ŽP
2.5.
Vztah k ostatním politikám
2.6.
Ekologické standardy
3.
Průmyslová politika
3.1.
Názory na hospodářsko-politické koncepce
3.2.
Východiska současné regionální politiky
3.3.
Priority průmyslové politiky do budoucnosti
3.4.
Kroky realizace průmyslové politiky
4.
Energetická politika
4.1.
Vznik energetické politiky
4.2.
Nové cíle energetické politiky
4.3.
Evropská energetická charta
5.
Politika na podporu výzkumu a technologického vývoje
5.1.
Smysl politiky
6.
Politika na ochranu spotřebitele
6.1.
Důvod vzniku politiky
6.2.
Těžiště politiky
6.3.
Standardy, Amsterodamská smlouva
7.
Regionální a strukturální politika EU
7.1.
Vznik regionální politiky
7.2.
Fondy podporující politiku
7.3.
Definice politiky podle Jednotného evropského aktu
7.4.
Vznik strukturální politiky
7.5.
Realizace regionální a strukturální politiky
8.
Shrnutí

Úryvek

"Vybrané politiky v působnosti EU i členských států (komunitární politiky)

Sociální politika EU
Římská smlouva
V době vzniku Společenství převažovala ekonomická hlediska a velký význam se přikládal fungování trhu. Panovala představa, že fungování společného trhu více méně automaticky zlepší rovněž sociální situaci a sblíží sociální podmínky v jednotlivých členských zemích. Proto také institucím Společenství nebyly svěřeny žádné zvláštní kompetence v sociální politice. Tento názor byl překonán, hlavně vývojem 80. let, což se projevilo důrazem na sociální dimenzi jednotného vnitřního trhu (1992). Určitý průlom původního, poměrně úzkého pojetí komunitární sociální politiky, přinesla Charta sociálních práv pracovníků přijatá v prosinci 1989. Tento dokument a pozdější Maastrichtská a Amsterodamská smlouva značně rozšířily záběr sociální politiky Společenství jako podmínky pro úspěšné fungování jednotného vnitřního trhu. Přes tento vývoj však sociální politika zůstala nadále v kompetenci členských států, s výjimkou otázek, které nelze účinně řešit na národní úrovni.

V Římské smlouvě o EHS převažovala v sociální politice snaha otevřít prostor pro rozvoj společného trhu, jehož prostřednictvím se měl otevřít také trh pracovních sil. Smlouva obsahuje dvě zásadní ustanovení o:
- volném pohybu pracovníků po celém území ES a o podmínkách jejich zaměstnávání
- právu usazování, tzn. právu podnikat na celém území ES

Evropský sociální fond, záruky zaměstnancům
Zaměstnancům se zaručovala svoboda pohybu a byla zakázána jejich diskriminace z důvodů národnosti při odměňování a určování pracovních podmínek. Znamená to, že mohli získávat zaměstnání v libovolné zemi ES a právo zůstávat v ní i po skončení zaměstnání (např. jako penzista). Určitá omezení zůstala při zaměstnávání ve státních službách.

Právo volně se usazovat se týkalo fyzických i právnických osob a znamenalo, že tyto subjekty mohly zahájit a provozovat podnikatelskou činnost po celém území ES. Přirozeně s ohledem na zákony příslušných zemí, avšak bez jakékoli diskriminace. Toto právo zahrnovalo také možnost kupovat v jiné členské zemi nemovitosti a pozemky pro podnikatelskou činnost.

Zvláštní kapitola Římské smlouvy o EHS má sice název Sociální politika, avšak její obsah je skromný. Očekávalo se, že zlepšování životních a pracovních podmínek a jejich slaďování bude výsledkem společného trhu, který usnadní sblížení sociálních systémů. Za tím účelem měla být podporována spolupráce členských zemí (např. v otázkách zaměstnanosti, zvyšování odborné kvalifikace, sociálního zabezpečení aj.), avšak pouze formou zpracování studií, organizováním výměny zkušeností apod.

Jeden z dalších článků požadoval, aby byla uplatňována zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou práci. Podle Římské smlouvy o EHS byl zřízen Evropský sociální fond. Měl sloužit k tomu, aby bylo usnadněno hledání pracovních příležitostí a mobilita pracovních sil mezi členskými zeměmi, spojená se získáním nové kvalifikace."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26264
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse