Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Využívání volného času u dospělých - bakalářská práce slovensky

Využívání volného času u dospělých - bakalářská práce slovensky

Kategorie: Andragogika, Sociologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce ze zabývá problematikou využívání volného času u dospělých jedinců. Je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část definuje pojem volný čas, vysvětluje, co vše volný čas člověku poskytuje. Uvádí cíle, jichž lze ve volném čase dosahovat. Věnuje se vlivu zájmové činnosti na kultivaci osobnosti, objasňuje znaky a rozdělení zájmů. Řeší otázky sebezdokonalování, vzdělávání dospělých. Podrobně rozebírá činnosti AIVD (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých). Výzkumná část práce je zaměřena na získání informací o náplni volného času dospělých - dotazníková metoda na vzorku 30 respondentů.

Obsah

I. Teoretická část
1
Definice pojmu volný čas
1.1
Efektivita
1.2
Psychohygiena a relaxace
1.3
Sebezdokonalování
1.4
Proč se zdokonalovat
1.5
Cíle - čeho se dá sebezdokonalováním ve volném čase dosáhnout
1.6
Přípravy k sebezdokonalování
1.7
Rozvoj vlastností a schopností
1.8
Vzdělávání v institucích
1.9
Distanční vzdělávání
1.10
Distanční vzdělávání ve světě
1.11
Asociace institucí vzdělávání dospělých v SR, poslání, činnost
II. Výzkumná část
1.
Cíle výzkumu
2.
Hypotézy
3.
Vzorek
4.
Metodika výzkumu
6.
Ověření hypotéz

Úryvek

"1.6 Prípravy na sebazdokonaľovanie

Dôležitou súčasťou prípravy na sebazdokonaľovanie je poznať samého seba. Významnou časťou je introspekcia. Vedieť o sebe čo najviac znamená neskoršie správne určenie cieľov a plánov. Závery plynúce zo sebapozorovania sa dajú potvrdzovať kontaktom s ostatnými ľuďmi.
Ďalším krokom je ujasnenie si toho, čo chce človek v živote vykonať a čo chce dokázať. Tým si zvýši nádej na úspech v tomto snažení oproti tým, ktorí sa nechajú niesť životom, bez toho, aby ovplyvňovali jeho zameranie. Človek by mal niekedy "vziať svoj osud do vlastných rúk" a cieľavedomo pracovať na jeho naplnení. K tomu však treba mať k dispozícii svoje základné životné ciele i ciele menej náročné. To predpokladá ujasniť si ich a zrovnať so svojimi možnosťami a predpokladmi, ktoré poskytuje spoločnosť. Takéto možnosti sú príznačné a neustále sa rozširujú, lebo cieľom našej spoločnosti je, aby v nej vyrastali ľudia všestranne a harmonicky rozvinutý po stránke duševnej aj telesnej.
Ako začať?
Po prvé by mala byť prevedená bilancia svojich kladov a záporov. Následne si treba stanoviť ciele a určité časové plány pre ich splnenie. Nakoniec je treba určiť si metódy ako úlohy splniť. Tieto body v práci postupne preberiem a mali by predstavovať určitý základ pre efektívne trávenie voľného času.
Stavanie si cieľov je výhodnejšie realizovať písomnou formou. Dôvody sú celkom obyčajné. Po prvé ľudská pamäť je nespoľahlivá. Po čase môže dôjsť k akémusi "zahmlievaniu" a ciele budú postupne vytlačené inými v budúcnosti zdanlivo dôležitejšími. Po druhé, ľahko sa aj dobrovoľne zabúda na relatívne nepríjemné povinnosti. Snahy o sebazdokonaľovanie vyžadujú totiž usilovnú prácu, kázeň aj vôľu.
Je aj dôležité pristupovať k takýmto záväzkom až po dôkladnej úvahe a po posúdení reálnosti cieľov. Po tretie, byrokratickosť sa tu môže zdať markantná, ale treba si uvedomiť jednoduchú zásadu: Návyky nám uľahčujú život a stávajú sa druhou prirodzenosťou.
Čo si teda treba uvedomiť pri stanovovaní svojich cieľov resp. plánov s voľným časom:
1. ujasniť si ciele na základe analýzy svojej osobnosti
2. zvoliť si cieľ alebo ciele, ktoré treba uprednostniť
3. ciele musia byť v súlade so schopnosťami, možnosťami a voľným časom
4. treba si stanoviť postup - metódy realizovania cieľa
5. úloha musí byť jasne definovaná
6. úlohu je dôležité rozdeliť na etapy
7. plnenie čiastkových úloh treba kontrolovať
8. dôležitá je aj analýza už ukončených úloh

Ak sa takýmto spôsobom určia ciele resp. úlohy už nič nebráni ich realizácii. Počas plnenia jednotlivých úloh je podstatný bod sedem, ktorý hovorí o kontrole úloh už počas ich realizácie. Napomáha pripomenutiu dôležitosti cieľu, obnovuje motiváciu a v neposlednom rade je ukazovateľom úspešnosti plnenia úloh a blíženiu sa k cieľom.
K realizácii napomáha človeku aj nadšenie. Samotné však nestačí. Je nutné postupovať krok za krokom a to tak, aby vznikali menšie úspechy. Tie sú živnou pôdou pre nadšenie. Naopak príliš rýchla realizácia môže viesť k neúspechom a tým aj k demotivácii."

Poznámka

Obsahuje grafické prvky. Čistý text dosahuje cca 27 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14325
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse