Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zjišťování úrovně expozice, speciální toxikologie - přednášky z toxikologie 3/4

Zjišťování úrovně expozice, speciální toxikologie - přednášky z toxikologie 3/4

Kategorie: Chemie, Medicína

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická, Zlín

Charakteristika: Třetí část přednášek z toxikologie se nejdříve věnuje problematice zjišťování úrovně expozice. Druhý oddíl, který představuje většinu práce, poté v bodech popisuje toxické vlastnosti vybraných chemických prvků od vodíku a alkalických kovů po nikl. Zahrnuty jsou především informace o velikosti smrtelné dávky a účincích na organismus. Předchozí část přednášek naleznete zde Experimentální toxikologie - přednášky z toxikologie 2/4 a následující zde Vybrané organické látky - přednášky z toxikologie 4/4.

Obsah

1.
Zjišťování úrovně expozice
1.1.
Monitorování pracovního ovzduší
1.2.
Biologické monitorování
1.3.
Chemické karcinogeny
1.4.
Pracoviště se zvýšeným rizikem chemické karcinogenity
2.
Speciální toxikologie
2.1.
I. A: H a alkalické kovy (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)
2.2.
II. A: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
2.3.
III. A: B, Al, Ga, In, Tl
2.4.
IV. A: C, Si, Ge, Sn, Pb
2.5.
V. A: N, P, As, Sb, Bi
2.6.
VI. A: O, S, Se, Te, Po
2.7.
VII. A: F, Cl, Br, I
2.8.
VIII. A: He, NE, Ar, Kr, Xe, Rn
2.9.
VI. B: Cr
2.10.
VIII. B: Ni

Úryvek

"Zjišťování úrovně expozice
Monitorování pracovního ovzduší
- Stanovení koncentrace škodliviny v prostředí
- Odhad expozice – pasivní dozimetry
Biologické monitorování
- Poskytuje hodnotu vnitřní expozice
- Sledování biologického ukazatele
o Stav metabolitů v moči a krvi
- Indikátor dávky
o Metabolity látky v biologických tekutinách (moč, krev, vdechovaný vzduch, sliny,…
o Samotná látka ve vydechovaném vzduchu, krvi, moči
- Indikátor účinku
o Vyšetření konkrétních buněk
PEL – přípustné expoziční limity
- Celosvětově časově vážené průměry koncentrace plynů, par a aerosolů, jímž mohou být vystaveni zaměstnanci při 8.hodinové pracovní době, aniž by u nich došlo při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti (platí za předpokladu, že plicní ventilace nepřekračuje 20l/hodinu)
NPK – nejvyšší přípustné koncentrace
- Koncentrace látek, se kterou nesmí dojít zaměstnanec za žádný časový úsek do styku
Chemické karcinogeny:
Kategorie 1.
 Prokázaný karcinogen
- Látky, o níž je známo, že jsou karcinogenní pro člověka
- Benzen, vinylchlorid, azbest
Kategorie 2.
 Předpokládaný karcinogen
- Látky, na nějž je třeba pohlížet, jako by byly karcinogenní pro člověka. Není jednoznačně prokázána karcinogenita. Testy na pokusných zvířatech jsou jednoznačné
Kategorie 3.
- Není prokázáno ani na zvířatech, ale je jistá obava k možné karcinogenně
Pracoviště se zvýšeným rizikem chemické karcinogenity
1. Výroba Arsenu
2. Opracování azbestu
3. Výroba a zpracování benzenu
4. Výroba beryllia
5. Výroba šestimocného chromu
6. Výroba oxidu kademnatého
7. Zpracování niklu a nikelných rud
8. Koksárenský a koksochemické zpracování černého uhlí

Speciální toxikologie
Vybrané anorganické látky
Celkový toxický účinek je ovlivňován:
- Rozpustnost ve vodě
- Rozpustnost v alkalickém a kyselém prostředí
- Rozpustnost v tucích
- Dalšími faktory, které ovlivňují vstřebávání látky při různých cestách vstupu od organismu. (těkavost)
I. A: H a Alkalické kovy (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)
Vodík
- Netoxický plyn, nedýchatelný, váže se s kyslíkem
- lehčí než vzduch
- vytvářejí se vzduchem výbušné směsi
- Biologické uplatnění H+ nebo H3O+ a OH-
- Hydridy – jsou velmi toxické
Lithium
- V podobě solí tlumí CNS
- Léčba depresí  využití v psychiatrii, tlumí CNS
- LiCl – smrtná dávka několik gramů → podezření na teratogení účinky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25335
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse