Název Goodness Staženo

Kauza Horst Wessel jako příklad politického násilí na konci tzv. Výmarské republiky - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá politickým násilím mezi národními socialisty a komunisty, a představuje nacistickou stranu NSDAP nejen jako extrémistickou,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

2x

Komunistický režim v Československu - politické procesy v 50.letech

Tato práce se zabývá represí Komunistického režimu v Československu. Je rozdělena do čtyř částí. První část pojednává o začátcích komunistické represe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

74x

Kuba v období studené války v československém dobovém tisku - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je přiblížení Kubánské krize v říjnu roku 1962. Tato významná událost byla vyústěním soupeření mezi Sovětským svazem a Spojeným... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

28x

Ochotnické divadlo ve Šlapanicích z pohledu studia lokálních elit

Druhá polovina 19. st. se v českých zemích vyznačovala výrazným zvýšením podílu občanů na kulturním a společenském, ale i politickém dění ve svém regi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

0x

Průmyslové dědictví Kladna

Hlavním cílem bakalářská práce „Průmyslové dědictví Kladna“ je zachycení historie a hodnoty vybraných objektů z industriálního dědictví Kladna (event.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Humanitní - ostatní, Geografie

1x

Srbsko - chorvatský konflikt a jeho následky v 80. letech 20. století - bakalářská práce

Tématem této práce jsou vztahy mezi národy Jugoslávie, se zvláštním zaměřením na vztahy mezi dvěma největšími jihoslovanskými národy – Srby a Chorvaty... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

5x

Školské reformy Marie Terezie - bakalářská práce

Bakalářská práce se zaměřuje na vládu Marie Terezie, především pak na reformy provedené v oblasti školství. Popisuje situaci za Jana Ámose Komenského ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

63x

Válka o Falklandy a její vliv na vítězství Margaret Thatcherové v parlamentních volbách v roce 1983

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza dopadu války o Falklandy na britskou politickou scénu a zejména její vliv na vítězství Konzervativní strany ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

2x