Andragogika (3) Antropologie (1) Demografie (2) Etnologie (2) Filozofie (4) Gastronomie (2) Historie (8) Humanitní - ostatní (6) Humanitní cizojazyčné práce (4) Komunikace (2) Literatura (3) Pedagogika (15) Pedagogika - speciální (10) Politologie (21) Právo (19) Psychologie (16) Religionistika/Náboženství (3) Sociální práce (16) Sociologie (19) Tělesná výchova - sportovní činnosti (1) Tělesná výchova - teorie (1) Žurnalistika a mediální vědy (1)
Název Goodness Staženo

Bakalářská práce - obecný vzor, základy tvorby, norma bibliografické citace

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

1544x

Sociální deviace v naší společnosti - bakalářská práce

Sociální deviace - zjevné (rozpoznané a označkované)deviantní chování, zjevné deviantní fyzické charakteristiky při normálním chování, zjevné poruchy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

820x

Charakteristika tří období historického vývoje managementu

Práce rozebírá tří období vývoje managementu, jež také detailněji popisuje. První část je věnována klasickému období managementu a představuje zde zák... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Management

595x

Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

531x

E-learning jako nástroj efektivnosti ve vzdělávání - bakalářská práce

Práce se podrobně zabývá e-learningem jako nástrojem efektivnosti ve vzdělávání. První část práce se věnuje jeho pojetí, formám, přínosům, výhodám a n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

496x

Příčiny a projevy syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhající profesích - bakalářská práce

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První kapitola se věnuje teoretickému zázemí a vývoji syndromu vyhoření z hlediska vědy. D... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

420x

Výzkumný projekt Žáci s SPU ve třídách I.stupně ZŠ - metodologický plán bakalářské práce

Tato práce obsahuje metodologický plán pro sepsání bakalářské práce. Uvádí zdůvodnění výzkumného projektu, použitou metodiku a metodiku, časový harmon... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

387x

Problematika vývoje dítěte v podmínkách ústavní výchovy

Úspěšně obhájená bakalářská práce, zabývající se vlivem ústavní výchovy na dítě. První část je zaměřena především na popis a charakteristiku druhů úst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální


331x

Dávky a služby sociální pomoci - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je podat stručný přehled systému sociálního zabezpečení ČR po změnách k 1. 1. 2007, s podrobnou analýzou jedné systémové součás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Sociální práce

285x

Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Téma bakalářské práce jsou mezilidské vztahy na pracovišti. Tato práce je založena na základě výzkumu, který proběhl na více než 30 jedincích různého ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Sociologie

278x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]