Biologie (5) Ekologie (9) Geografie (9) Geologie (2) Chemie (3) Medicína (3) Ošetřovatelství (1) Přírodní - ostatní (1) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (1) Vodní hospodářství (1) Zemědělství (2)
Název Goodness Staženo

Makromycety vrchu Ressl u Mostu

Diplomová práce z mykologického hlediska seznamuje s výskytem hub lokality vrchu Ressl u Mostu. Výzkum probíhal od dubna 2008 do prosince 2009. Autor ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

0x

Modelování území ve 3D - diplomová práce

Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat 3D model historické části města Tábor v jeho nynější podobě. Teoretická část práce shromažďuje poznatk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Počítačová grafika, Software, Geografie

0x

Zalesňování nepříznivých stanovišť v Jizerských horách - diplomová práce

Diplomová práce vychází z obecných poznatků o problematice zalesňování v horských oblastech a snaží se je aplikovat do oblasti Jizerských hor. Úvodní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Geografie

0x

Návrh témat pro laboratorní měření využitelná v rámci výuky absorpce plynů v kapalinách - diplomová práce

Cílem diplomové práce je sestavit a ověřit funkčnost aparatury pro experimenty v oblasti absorpce plynů v kapalinách a navrhnout témata pro laboratorn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie


0x

Dějiny lékárenství města Prievidza - diplomová práce slovensky

Cílem slovensky psané diplomové práce je zpracovat dějiny lékárenství města Prievidza. Pro zasazení vlastního tématu práce do historického kontextu je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Medicína

0x

Reprodukční biologie pajasanu žláznatého

Diplomová práce představuje invazní dřevinu v České republice pajasan žláznatý. Po úvodu následuje charakteristika druhů této rostliny. Zkoumá její v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

0x

Použití měkčeného PVC pro stavební účely

Diplomová práce objasňuje použití měkčeného PVC pro stavební účely. Po charakteristikách několika druhů PVC následuje popis metod zpracování. V práci ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Chemie

0x

Analýza kvality odchovu různých genotypů masného typu drůbeže - diplomová práce

Diplomová práce věnovaná problematice odchovu drůbeže ve své první části provádí literární rešerši vývoje chovu slepic na našem území od nejstarších d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

0x

Projekt opatření pro zlepšení migrační prostupnosti řeky Lubiny - diplomová práce

Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav vodního toku Lubina, co se týče její migrační propustnosti v návaznosti na chemismus vody ve zvoleném... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

1x

Perspektivy pasivních budov v ČR - diplomová práce

Tématem této diplomové práce jsou perspektivy pasivních budov v České republice. Práce zhodnocuje efektivnost vytápění staveb různými typy paliv, srov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

1x
1  2  3  »