Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Ekonomické cizojazyčné práce
Název Goodness Staženo

Chování zákazníka - anglicky

Tato práce se stručně zabývá chováním zákazníka. Definuje roli marketingu, zdůrazňuje vliv marketingové strategie na životní styl. Věnuje se reklamní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Ekonomické cizojazyčné práce

91x

Oznámení o odeslání zásilky - obchodní korespondence německy

Jedná se o obchodní dopis psaný v německém jazyce, který informuje o odeslání zásilky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence, Ekonomické cizojazyčné práce

91x

Systém plánování v počítačové firmě - slovensky

Práce velmi stručně charakterizuje firmu a její dvě divize hardwaru a softwaru. Poté stanovuje pro obě cíle.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

89x

Hospodářství v Karlovarském kraji - německy

Text velmi stručně popisuje hospodářství v Karlovarském kraji. Zmiňuje podíl zemědělské výroby. V heslech vypisuje další průmyslová odvětví v kraji. V... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Ekonomické cizojazyčné práce

82x

Schůze - anglicky

Základní pojmy v angličtině. Typy schůzí. Co tvoří dobrou schůzi, co by se mělo udělat před ní a jak by měla probíhat. Role předsedajícího. Struktura ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

76x

Podniková logistika - slovensky

Jedná se o vypracovaný teoretický projekt, který se věnuje představení jednotlivých logistických procesů ve společnosti. Mimo stručné historie logisti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

76x

Turistika jako důležitá součást mého života - anglicky

Práce je velmi krátkou výpovědí o významu cestování v autorčině životě psanou anglickým jazykem. První odstavec přibližuje kořeny zájmu o turistiku v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie, Ekonomické cizojazyčné práce

73x

Spokojenost na pracovišti - esej německy

Tato práce se zabývá významem a důležitostí osobní spokojenosti na pracovišti. Popisuje pozici, kterou autorka vykonává, a zamýšlí se nad možnostmi pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

71x

Kontrola a controlling - slovensky

Práce se zaobírá kontrolou a controllingem. Vymezuje pojem kontrola a controlling. Zabývá se kontrolní činností v podniku, funkcemi, cíli a organizací... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

69x

Návrhy na zlepšení společnosti Big Jacks Pizza - prezentace anglicky

Náplní prezentace je přednesení několika doporučení společnosti vyrábějící pizzu. Autor se věnuje firemním silným i slabým stránkám, představuje návrh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace, Ekonomické cizojazyčné práce

69x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [26]