Název Goodness Staženo

Filosofie dialogu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

330x

Profesní etika policisty - seminární práce

Jedná se o zpracovanou zápočtová seminární práci z předmětu profesní etika, která je určená pro studenty policejních akademií. V práci je vysvětlen po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

328x

Karl Jaspers: Otázka viny - seminární práce

Seminární práce zabývající se osobností Karla Jasperse, ale hlavně rozborem jeho stěžejného díla Otázka viny, která popisuje pocit viny u Němců po 2.s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

300x

Smrt jako součást života

Práce se zabývá fenoménem smrti a umírání. V úvodu se autor věnuje různým druhům smrti a jejich průběhu. V další části se pak zaobírá fyzickou, psychi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

292x

Etika a sebevražda

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

289x

Jean Jacques Rousseau a jeho koncepce výchovy - slovensky

Tato práce nejdříve charakterizuje dobu, ve které psal svá díla francouzský filozof Jean Jacques Rousseau, osvícenství. Uvádí životopis tohoto významn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

273x

Martin Heidegger a jeho Nic

Práce začíná pasáží z části Co je metafyzika? z knihy Básnicky bydlí člověk od německého fenomenologického filosofa Martina Heideggra. Následuje rozbo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

270x

Pravda

Seminární práce se zaobírá především problematikou možnosti pravdivého poznání. Pojem pravda je vysvětlen z několika hledisek. Dále se řeší schopnost ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

256x

Význam filosofie v životě člověka

Zápočtová práce pojednává o významu filosofie v životě člověka. V úvodu se autor věnuje základním pojmům a vymezením. Dále se zabývá vztahem filosofie... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

252x

Věda vs. víra - esej

Text se formou eseje zamýšlí na věčným sporem vědy a víry. Snaž se odpovědět na otázku, proč se církev snažila potlačovat vědecké objevy. Zmiňuje stře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

241x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [21]