Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Pedagogika - speciální
Název Goodness Staženo

Pedagogická metoda zlepšující matematické schopnosti žáků s mentálním postižením - slovensky

Krátká práce se věnuje specifické poruše počítání, dyskalkulii. Uvádí její základní charakteristiky a popisuje hlavní problémy, se kterými se dyskalku... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

94x

Pedagogický deník

Práce obsahuje popis a zhodnocení činnosti autorky v rámci praxe v dětském domově. Nejprve krátce představuje dané zařízení a informuje o skupině dětí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

93x

Významné osobnosti z oblasti somatopedie

V poznámkách práce představuje život a přínos některých osobností z oboru somatopedie, jako byli Jedlička, Bakule, Bartoš, Chlup, Kábele. Na začátku p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

90x

Autismus

Jedná se o seminární práci na téma autismus. V první části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů (co to autismus je, příčiny jeho vniku, atd..)... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální


89x

Příprava na blok hudební výchovy s metodikou

Příprava pro hodinu hudební výchovy pro děti s psychickými poruchami ve věku od 10 do 18 let shrnuje organizaci a průběh dané učební jednotky. Zmiňuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

89x

Logopedická prevence

V první části práce je definován pojem logopedická prevence a shrnut význam řeči pro dorozumívání. Popisuje také vliv společnosti a rodiny na správný ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Psychologie

87x

Romistika - seminární práce

Seminární práce zabývající se problematikou Rómů v České republice z pohledu případné jazykové bariéry. Práce se taky zabývá postavením Rómů v naší sp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

86x

Specifické vývojové poruchy učení

Tato práce seznamuje se specifickými vývojovými poruchami učení. Nejdříve popisuje poruchy učení obecně a uvádí jejich historické hledisko, poté chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

86x

Období mladé dospělosti

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

83x

Alternativní metoda tvořivé dramatiky - slovensky

Kusá práce ze speciální pedagogiky se soustřeďuje na didaktická pravidla a principy, jak si připravit hodinu s využitím alternativních metod.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

83x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [18]