Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Regionální ekonomika
Název Goodness Staženo

Euroregion Šumava

Práce vysvětluje pojem euroregion. Stručně charakterizuje Euroregion Šumava. Heslovitou formou informuje o jeho cílech, organizační struktuře a financ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

10x

Operační program ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Práce představuje operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jedná se o finanční zdroj z Evropských sociálních fondů, který je uvede... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

10x

Československý průmysl 1918 - 1939, nejvýznamnější obory a podnikatelé

Stručný referát pojednává v první části o vývoji průmyslu v Československu v rozmezí let 1918 - 1939. Další část se soustřeďuje na některá vybraná odv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Historie

9x

Financování záměru obce: výstavba tenisových kurtů

Práci tvoří projektový záměr obce na výstavbu tenisových kurtů. V první části je obec stručně charakterizována, uvedeny jsou například informace ohled... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

9x

Krajské volby 2008 v Moravskoslezském kraji

Tato práce se zabývá krajskými volbami 2008 v Moravskoslezském kraji. Text seznamuje s administrativním členěním tohoto kraje, jeho geografií a hospod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Politologie

8x

Environmentální analýza mikroregionu Kunštátsko

Práce se zabývá environmentální analýzou mikroregionu Kunštátsko. V úvodu je území geograficky a geomorfologicky zařazeno. Autor uvádí nerostné zdroje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Ekologie, Cestovní ruch - lokality

7x

Obchod jako dominantní prvek rozvoje hospodářství - slovensky

Práce představuje obchod jako dominantní prvek rozvoje svobodného hospodářství. Tuto hypotézu dokládá příklady vývoje trhů Velké Británie, Francie a I... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

5x

Povodně srpen 2002 a daně

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

5x

Ekonomický růst po 2. světové válce v Japonsku

Tato práce se věnuje problematice ekonomického růstu po 2. světové válce v Japonsku. Nejprve charakterizuje fyzicko-zeměpisné prostředí, poté uvádí hi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Regionální ekonomika

5x

Vývoj zaměstnanosti, nezaměstnanosti a mezd v kraji Vysočina

Práce se věnuje nezaměstnanosti a zaměstnanosti v kraji Vysočina. Poskytuje charakteristiku daného kraje a krátce vysvětluje teorii související s tout... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

5x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [11]