Název Goodness Staženo

CorelDRAW

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Počítačová grafika, Software

62x

Počítačová grafika v podnikatelské praxi

Práce uvádí charakteristiku tří grafických programů: 3D Studio, Corel Draw a Adobe Photoshop. Kromě historie, popisu programového prostředí a seznámen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Počítačová grafika, Software

41x

Softwarový produkt AutoCad

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

40x

E-shop - fiktivní založení a provoz obchodu

Cílem práce s názvem Rozběhnutí E-shopu je vytvořit reálnou studii tohoto problému, zjistit celkové náklady na jeho vytvoření a také dobu, za kterou j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Operační výzkum a analýza, Software

37x

Browser

Vyhledávání uživatelů - formulace dotazu, spuštění vyhledávání a čekání na výsledek, prohlížení výsledků, rozhodnutí týkající se využití výsledku. Vyh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Software

35x

Hoteliérský software firmy ComArr, s. r. o.

Seminární práce z předmětu Počítače v podnikatelské praxi se zabývá využitím počítačového softwaru firmy ComArr, s. r. o., v hotelnictví. Uvádí histor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

32x

Popis BIOS základní desky počítače

Práce charakterizuje BIOS a poté vypisuje jeho jednotlivá nastavení. U každé funkce uvádí anglický název, vysvětlení a hodnoty, které lze zadat.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

32x

IrDa a Bluetooth

Tato práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu dat a hlasu. Detailněji popisuje a charakterizuje dvě nejčastěji používané, kterými jsou IrDa ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Software


25x

Počítačové viry: analýza útoku a obrana

Cílem této seminární práce je seznámit s počítačovými viry. Nejdříve autor vysvětluje obecné pojmy o druzích virů. Poté představuje dělení antivirový... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software, Informační systémy

22x

Zpracování objednávek - projekt ze softwarového inženýrství

Práce nejdřív popisuje způsob zpracování objednávek a vytížení jednotlivých pracovníků ve firmě v současnosti. Cílem celého projektu je zjistit, jak s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

19x
«  1  2  3  4  »