Název Goodness Staženo

Alternativní zemědělství Slovinska

Údaje o postavení zemědělství ve Slovinsku jsou vystřídány historickým exkurzem o vývoji organického zemědělství od 80. let do současnosti. Autor před... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

3x

Ekofarma Hucul a projekt dílčího zefektivnění jejího chodu

Práce podává komplexní obraz ekologické farmy Hucul v západní části Krkonoš, soustředící se na chov huculských koní. Postihuje historii farmy, charakt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Zemědělství


3x

Náklady na předpěstování sadby zeleniny

Seminární práce se zabývá výpočtem a popisem nákladů na předpěstování sadby zeleniny, vybraným druhem zeleniny je zelí hlávkové. Součástí práce je tak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství, Zemědělská, potravinářská škola

3x

Seminární práce - Cupressocyparis

Seminární práce popisuje jehličnaté dřeviny z hybridního rodu Cupressocyparis. Práce zahrnuje botanický popis, nároky, použití a množení tří kříženců:... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Zemědělství, Biologie

3x

Výživa a hnojení rostlin - protokoly ze cvičení

Uznané protokoly ze cvičení v předmětu Výživa a hnojení rostlin. V rámci každého praktického úkolu je uveden princip úlohy, postup, vypracování čí výp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

3x

Speciální rostliny - velké seminární práce

Práce obsahuje dvě velké povinné seminární práce z předmětu Speciální rostliny. Témata jsou: Technické a léčebné použití konopí, Rostliny pro detoxika... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Zemědělství

3x

Zpracování zahradnických produktů - protokoly ze cvičení

Protokoly ze cvičení, předmět Zpracování zahradnických (rostlinných) produktů. V rámci každé úlohy je uveden postup, princip, pomůcky a chemikálie, vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

2x

Studie podniku Chovná farma Nový a Městský dvůr

Tématem práce je studie vybraného zemědělského podniku, konkrétně se jedná o chovnou farmu Nový a Městský dvůr u Olomouce, která se zaměřuje na produk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Zemědělství

1x

Výpočet náhrad škod z titulu exhalací na zemědělské výrobě

Tato práce obsahuje praktický výpočet uplatnění výše škody z titulu exhalací na zemědělské výrobě v roce 1996. Uvádí podklady, na základě kterých náro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

0x

Dendrologický průzkum lesoparku v obci Úsov

Seminární práce se zabývá dendrologickým průzkumem lesoparku v obci Úsov Lesopark. Představuje jednotlivé dřeviny a uvádí druhy, jež jsou v lesoparku ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělství

0x
«  1  2  3  4  5  6  »