Název Goodness Staženo

Zemědělství Karlovarského kraje

Seminární práce přináší charakteristiku Karlovarského kraje z hlediska zemědělské produkce. Text se otevírá obecným geografickým přiblížením území a p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Zemědělství

6x

Zdroje informací o výrobních technologiích a jejich kritická analýza

Autorky práce definují výchozí fiktivní situaci: začínající firma hledá informace o zemědělských technologiích a snaží se zjistit, který z dostupných ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie, Zemědělství

5x

Posouzení mikroklimatu uzavřených zemědělských prostorů

Práce nabízí stručný, ale mnohostranný popis vnitřního prostředí vepřína v obci Zbudov. Charakterizuje konstrukční parametry tamní stáje a líčí jednot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

5x

Brambory - stanovení stolní hodnoty

Text se zabývá posuzováním stolní hodnoty brambor. V úvodu zmiňuje několik základních pojmů. Dále popisuje kritéria podle, kterých se bramborám přiděl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství


4x

Eroze a rekultivace

Seminární práce z ekologie se zabývá erozí a rekultivacemi. U erozí sleduje jejich třídění se zaměřením na vodní a větrnou erozi. Kapitola o rekultiva... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství


4x

Alternativní zemědělství Slovinska

Údaje o postavení zemědělství ve Slovinsku jsou vystřídány historickým exkurzem o vývoji organického zemědělství od 80. let do současnosti. Autor před... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

3x

Ekofarma Hucul a projekt dílčího zefektivnění jejího chodu

Práce podává komplexní obraz ekologické farmy Hucul v západní části Krkonoš, soustředící se na chov huculských koní. Postihuje historii farmy, charakt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Zemědělství


3x

Studie podniku Chovná farma Nový a Městský dvůr

Tématem práce je studie vybraného zemědělského podniku, konkrétně se jedná o chovnou farmu Nový a Městský dvůr u Olomouce, která se zaměřuje na produk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Zemědělství

1x

Výpočet náhrad škod z titulu exhalací na zemědělské výrobě

Tato práce obsahuje praktický výpočet uplatnění výše škody z titulu exhalací na zemědělské výrobě v roce 1996. Uvádí podklady, na základě kterých náro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

0x

Dendrologický průzkum lesoparku v obci Úsov

Seminární práce se zabývá dendrologickým průzkumem lesoparku v obci Úsov Lesopark. Představuje jednotlivé dřeviny a uvádí druhy, jež jsou v lesoparku ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělství

0x
«  1  2  3  4  5  6  »