Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Žurnalistika a mediální vědy
Název Goodness Staženo

Okurková sezóna v médiích

Text se zamýšlí nad tak zvanou okurkovou sezónou v médiích. Nejdříve popisuje jak vznikl tento pojem, i co znamená pro média. Poté vypisuje některé li... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

8x

Základy studia médií - slovensky

Slovensky psaná práce představuje a vysvětluje základní pojmy, koncepce a fakta z oblasti studia médií. Podává definice pojmu médium, klasifikuje médi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Žurnalistika a mediální vědy

7x

Česká tisková kancelář (ČTK) jakožto zákonem zřízená instituce

Tento text se věnuje fungování, historii a postavení ČTK v České republice i v moderní informační společnosti. V první části podrobně popisuje vývoj Č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Žurnalistika a mediální vědy

6x

Stuart Hall a invenčnost kulturálních studií

Práce se vztahuje ke kapitole Stuart Hall a invenčnost kulturácích studií z knihy Aktuální témata kulturálních studií, jejíž autorkou je britská kultu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

6x

Adolf Dobrovolný a počátky rozhlasového programu v Československu

Práce seznamuje s počátky rozhlasového vysílání u nás a jeho programovou skladbou před nástupem Adolfa Dobrovského. Text dále uvádí životopis tohoto p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

5x

Dopouštějí se začínající novináři plagiátorství? - úvaha

Tato práce na základě osobních zkušeností autorky uvažuje nad tím, zda a za jakých podmínek se začínající novináři dopouštějí plagiátorství. Popisuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

4x

Vylodění v zátoce sviní na stránkách československého periodického tisku

Práce je zaměřena na americké vylodění v Zátoce sviní. Nejprve je popsána situace v 50. a 60. letech v karibské oblasti. Přiblíženy jsou události a hl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Žurnalistika a mediální vědy

4x

Milan Kundera - kauza

Text seznamuje s kauzou Milana Kundery, který byl obviněn z udavačství a spoluprací s STB. Práce nejdříve informuje o současných trendech médií v podá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy


3x

Internetová periodika

Seminární práce zaměřující se na internetová periodika podává nejprve jejich základní členění a poté se přesunuje k rozdílům mezi elektronickými a tra... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy


3x

Esej: Umění zářící (z) obrazovky

Práce obsahuje esej, která zpracovává téma fenoménu televize. V práci naleznete zamyšlení autora, historii, fotografie a citace.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

3x
«  1  2  3  4  5  »