Název Goodness Staženo

Starověký Řím - maturitní otázka

Práce se věnuje periodizaci vývoje Římské říše od jejího založení až po zánik. Popisuje jednotlivá období, charakterizuje je, věnuje se jejich předsta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

35x

Kultury před Řeckem

Vypracovaná otázka k maturitě z dějin výtvarné kultury se zaměřím na kultury před Římem.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

33x

Starověké Řecko - maturitní otázka 1/4

Práce se věnuje starověkému Řecku, hlavně oblastem Kyklady, Kréta a pevninské Řecko. Následující maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

31x

Poslední Přemyslovci a Lucemburkové - maturitní otázka

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z českých dějin, která se zaměřuje na období konce 12. století až po konec století 14. V práci jsou přestaveni... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

31x

Zámořské objevy - maturitní otázka 1/3

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z dějepisu, která se věnuje popisu vývoje zámořských objevů od 15. století. Postupně jsou představeny všechny... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

30x

První světová válka - maturitní otázka 10/15

Jedná se o heslovitý přehled událostí z 1. světové války. Hodnoceny jsou příčiny, průběh a důsledky války. Bojiště je rozděleno na západní, východní a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

29x

Velká francouzská revoluce 1789 a období napoleonských válek

Maturitní otázka na téma francouzské revoluce rozebírá fáze, důsledky, Napoleona a osvícenství. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

28x

Evropská unie

Stručný přehled vývoje Evropské unie.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

28x

Česká feudální společnost, kolonizace, rozvoj středověkých měst a univerzit - maturitní otázka 4/15

Feudální společnost, agrární revoluce (technologie přípravy a obdělávání půdy, chov, osevní systémy). Středověké vesnice, kolonizace (obd. vrcholného ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

27x

Základní vývojové etapy architektury - maturitní otázka 1/2

Práce se věnuje 4 základním vývojovým etapám architektury, mezi něž patří románský, gotický, renesanční a barokní sloh. Tato práce navazuje na anticko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

26x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [26]