Název Goodness Staženo

Pedagogické zásady - principy moderní edukace

Práce obsahuje stručnou naskenovanou odborně vypracovanou maturitní otázku z pedagogiky na téma pedagogické zásady- principy moderní edukace. Rozebírá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

3x

Pedagogika v souladu věd

Práce obsahuje naskenovanou maturitní otázku na téma pedagogika v souladu věd. Popisuje nejen charakteristiku pedagogiky, ale také vznik, strukturu a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

1x

Pedagogika jako společenská věda

Práce obsahuje naskenovanou maturitní otázku z pedagogiky na téma pedagogika jako společenská věda. Rozebírá cíl, obsah, metody a vliv společnosti. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

1x

Psychopedie

Práce obsahuje téma psychopedie. Rozebírá demenci, mentální retardaci. Klasifikuje, charakterizuje příčiny jednotlivých stupňů retardace. Nakonec roze... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

1x

Somatopedie

Práce obsahuje téma somatopedie. Rozebírá tělesná postižení, klasifikuje pohyblivé vady nebo zařízení pro osoby s tímto postižením. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

1x

Výchovné působení rodiny

Práce obsahuje naskenovanou maturitní otázku z pedagogiky na téma výchovné působení rodiny. Popisuje znaky současné rodiny, funkce, typy, výchovné sty... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

Metody psychologie

Práce je zaměřena na téma Metody psychologie. Práce obsahuje charakteristiku základních psychologických metod, aplikaci psychologických metod v praxi,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Právo, Pedagogika, Sociálně-právní škola, Zdravotnická škola

0x

Logopedie

Práce obsahuje téma logopedie. Rozebírá etiologii, poruchy komunikačních schopností, logopedické prevence nebo terapie. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

7. Alternativní školy - maturitní otázka

Základní rysy alternativních škol
Jako alternativní budeme chápat všechny druhy škol, bez ohledu na zřizovatele, tedy školy soukromé, církevní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

8. Rodina - maturitní otázka

Základní práva a povinnosti rodičů k dětem:
1. poskytnout řádnou výchovu a péči, která odpovídá věku a potřebám dítěte
2. vyživovací pov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x
«  1  2  3  4  5  6  7  »