Název Goodness Staženo

Fyzika: Změna skupenství - výukový list 11/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje fyzikální problematiku změny skupenství. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

212x

Fyzika: Mechanika tuhého tělesa - výukový list 5/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem předkládá středoškolské učivo fyziky z oblasti mechaniky tuhého tělesa. Výklad doplňují vzorce a grafick... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

211x

Literatura: Májovci, ruchovci, lumírovci - výukový list 12/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou seznamuje s literární tvorbou skupiny májovců, lumírovců a ruchovců. Vhodné jak pro opakování, tak pro ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

209x

Chemické názvosloví: Uhlovodíky - výukový list 8/13

Přehledný výukový list srozumitelnou formou seznamuje s názvoslovím nenasycených acyklických a cyklických uhlovodíků. Vhodné jak pro opakování, tak pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Chemie

209x

Anglická gramatika: Předpřítomný prostý čas - výukový list 5/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a využívání předpřítomného prostého času v anglickém jazyce. Práce je psána v k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

207x

Anglická gramatika: Předpřítomný průběhový čas - výukový list 6/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a užití předpřítomného průběhového času v anglickém jazyce. Práce je psána v ko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

207x

Fyzika: Elektrický proud - výukový list 15/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s pojmy, zákonitostmi, mechanismy a zařízeními spjatými s problematikou elektrického proudu. V... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

206x

Anglická gramatika: Počitatelnost podstatných jmen - výukový list 22/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s užitím počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen v anglickém jazyce. Práce je psána v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

205x

Fyzika: Mechanická práce a energie - výukový list 3/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou zpracovává středoškolské učivo fyziky týkající se mechanické energie a práce. Výklad doplňují vzorce a gra... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

204x

Základy společenských věd (Filozofie): Počátky filozofie - výukový list 1/38

Přehledný výukový list srozumitelně a systematicky objasňuje základy filozofie. Podává její vymezení a rozděluje její disciplíny, které pak blíže popi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

204x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [35]