Název Goodness Staženo

Léčba a terapie drogových závislostí

Tento text se zabývá léčbou a terapiemi drogových závislostí. Nejdříve informuje o systému prevence drogových závislostí, poté je postupně popisuje. V... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce


27x

Sebevražednost a autoagrese

Text popisuje sebevražednost a autoagresivitu. Uvádí nejen faktory, které vedou k sebevraždě, ale informuje také o sebevraždě z pohledu různých oborů,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce


25x

Homosexualita

Tento text se zabývá homosexualitou. Seznamuje s dějinami homosexuality, i postojem společnosti k ní. Uvádí historický vývoj, včetně pokusů o léčbu. V... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce


24x

Prostituce

Tento text se zabývá prostitucí. Nejdříve ji stručně charakterizuje, poté informuje o její historii ve světě a v období světových válek. Seznamuje s h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

22x

Humanisticky orientovaná sociální práce

Autor se ve své práci zabývá humanisticky orientovanou sociální prací. Jmenuje hlavní představitele směru. Největší část své práce však věnuje Rogerso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

20x

Drogy a drogové závislosti

Tento text seznamuje s drogami a drogovou závislostí. Nejdříve uvádí základní přehled drogových závislostí, jejich příčiny a diagnostiku, poté se zabý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce


19x

Práce s rizikovými klienty - otázka ke zkoušce

Otázka ke zkoušce seznamuje s metodami sociální práce s rizikovými klienty. Jako rizikové uvádí klienty nedobrovolné, klienty v odporu, klienty mlčenl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

17x

Poradenství a sociální práce pro rodinu - vypracované otázky

Práce se skládá z deseti vypracovaných otázek zabývajících se oblastí poradenství a sociálních prací pro rodinu. Úvodní část se věnuje problematice tý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

12x

Sociální patologie, sociální deviace a kriminalita - otázky ke zkoušce

Práce nabízí 16 přehledně zpracovaných okruhů ke zkoušce z oblasti sociální deviace, sociální patologie a kriminality. Úvodní otázky vymezují pojmy a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

10x

Management sociálních prací

Tato práce se zabývá problematikou sociálních prací. Nejprve se zabývá organizačním záležitostmi a řízením, poté se věnuje strategickým a personálním ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Sociální práce

10x
«  1  2  3  4  »