Seminarky.cz > Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Ulice: Ovocný trh 560/5

Město: Praha 1

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Ettore Bioca: Sama mezi indiány

Práce pojednává kulturu a zvyky Yanoámů, indiánů žijících v oblasti pralesa mezi Brazílií a Venezuelou. Vychází z díla Sama mezi indiány antropologa E... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Antropologie

103x

Psychiatrická kazuistika

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Medicína

97x

Etické problémy reprodukční medicíny

Práce se zabývá možnostmi určení statutu embrya, jeho právy, otázkou kryokonzervace a pokusů na embryích. Jsou diskutovány etické, biologické a právn... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Medicína


95x

Interní kazuistika - cirhoza jater

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

92x

Trestný čin krádeže

Podrobná charakteristika trestného činu krádeže jako jednoho z nejvýznamnějších představitelů majetkových trestných činů, obsahuje i důležité judikáty... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Právo

88x

Integrace sluchově postižených

Integrace pedagogická, sociální a pracovní. Podmínky integrace sluchově postižených z hlediska typu, stupně a individuálních vlastností jedince se slu... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Kategorie: Pedagogika - speciální

86x

Leo Vodáček a Olga Vodáčková: Moderní management v teorii a praxi

Přehledně členěná a podrobná rešerše se skládá ze dvou částí. První část seznamuje se základními pojmy managementu a podnikání, se školami manažerskéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Management

85x

Porovnání vybraných statí týkajících se dopravy v Praze

Práce obsahuje stručný rozbor šesti vybraných statí týkajících se dopravy v Praze. Zhodnocení je provedeno formou tabulky na základě kritérií, která ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Doprava, Politologie

85x

Jack Goody: Proměny rodiny v evropské historii - reflexe

Práce obsahuje reflexi knihy Jacka Goodyho Proměny rodiny v evropské historii do kurzu Dějiny sociální antropologie. Dílo představuje jednu ze základn... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Antropologie

85x

Populační vývoj severní Afriky - bakalářská práce

První část této práce se věnuje vymezení zkoumaného regionu severní Afrika, problematice etnické a náboženské skladby obyvatelstva a stručnému nástinu... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Demografie

81x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]