Maturitní otázky pedagogika

Název Goodness Staženo

Výchovné působení rodiny

Práce obsahuje naskenovanou maturitní otázku z pedagogiky na téma výchovné působení rodiny. Popisuje znaky současné rodiny, funkce, typy, výchovné sty... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

Metody psychologie

Práce je zaměřena na téma Metody psychologie. Práce obsahuje charakteristiku základních psychologických metod, aplikaci psychologických metod v praxi,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Právo, Pedagogika, Sociálně-právní škola, Zdravotnická škola

0x

Logopedie

Práce obsahuje téma logopedie. Rozebírá etiologii, poruchy komunikačních schopností, logopedické prevence nebo terapie. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

7. Alternativní školy - maturitní otázka

Základní rysy alternativních škol
Jako alternativní budeme chápat všechny druhy škol, bez ohledu na zřizovatele, tedy školy soukromé, církevní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

8. Rodina - maturitní otázka

Základní práva a povinnosti rodičů k dětem:
1. poskytnout řádnou výchovu a péči, která odpovídá věku a potřebám dítěte
2. vyživovací pov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

9. Náhradní rodinná péče - maturitní otázka

Péče o děti, o které se rodiče nechtějí, nemohou nebo neumějí postarat.
Pro tyto děti je nutno co nejrychleji najít nejvhodnější náhradu za péč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

10. Ústavní péče - maturitní otázka

Tato práce pojednává o ústavní péči... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

Pedagogika v souladu věd

Práce obsahuje naskenovanou maturitní otázku na téma pedagogika v souladu věd. Popisuje nejen charakteristiku pedagogiky, ale také vznik, strukturu a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

1x

Pedagogika jako společenská věda

Práce obsahuje naskenovanou maturitní otázku z pedagogiky na téma pedagogika jako společenská věda. Rozebírá cíl, obsah, metody a vliv společnosti. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

1x

Psychopedie

Práce obsahuje téma psychopedie. Rozebírá demenci, mentální retardaci. Klasifikuje, charakterizuje příčiny jednotlivých stupňů retardace. Nakonec roze... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

1x
1  2  3  4  5  6  7  »